Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

27 augusti 2021 kl 12:00

Politik och organisation

Dags för det första fokusrådet inom ramen för Medborgarrådet

Nu genomförs det första fokusrådet inom ramen för dialogformen Medborgarrådet i Knivsta kommun. Ett 40-tal kommuninvånare kommer under två tillfällen delta i fördjupade samtal om den föreslagna stadsutvecklingen i västra Knivsta och Alsike.

På måndag 30 augusti är det dags för det allra första mötet för fokusrådet inom Medborgarrådet. Då samlas 40 knivstabor för att diskutera och ge sina synpunkter på förslaget till stadsutvecklingsstrategi för de två hållbara stadsdelar som planeras i västra Knivsta och Alsike. Fram till den 15 september kan alla som bor och verkar i Knivsta lämna synpunkter på förslaget. Genom fokusrådet ser kommunen fram emot att på ett nytt sätt ta del av tankar och reflektioner från några knivstabor.

- Det ska bli oerhört spännande att följa hur detta nya sätt att arbeta fungerar. Inspirationen fick jag själv under ett studiebesök i Utrecht i Holland. Nu gör vi detta anpassat för Knivstas förhållanden och lär oss hur metoden kan utvecklas längs resan. Stort tack till er som ställer upp och deltar, säger Klas Bergström, kommunstyrelsens ordförande.

Digitalt möte med samtal i mindre grupper

Fokusrådets 40 deltagare kommer att träffas under två eftermiddagar, måndag 30 augusti och onsdag 8 september. På grund av pandemin behöver mötena ske digitalt, och samtalen kommer föras i mindre grupper utifrån olika frågeställningar. En enkät till Medborgarrådets deltagare har visat att de tre områden man framför allt är intresserad av är social hållbarhet, grön infrastruktur och bostadsförsörjning. Till det har vi lagt till området mobilitet och transporter eftersom det är en så viktig del av stadsplanering. Sakkunniga tjänstepersoner från kommunen kommer finnas på plats för att svara på frågor.

- Min förhoppning är att deltagarna tar tillfället att tillsammans nyfiket vrida och vända på de perspektiv som kommer upp i samtalen, och att gruppen fördjupar sig i dem. Det finns ett värde i att man ser olika på saker och att formulera sina tankar tillsammans med andra. Jag är också glad över att så många är intresserade av att vara med i lärandet för att finna utvecklade former för medborgardialog. Hittills har vi bara fått enstaka återbud, säger Hanne Natt och Dag, kommunikationschef och samordnare för Medborgarrådet.

Dokumentation av fokusrådets synpunkter

För att kommunen ska kunna ta vara på de tankar som kommer fram i gruppernas samtal är dokumentationen viktig. Deltagarna kommer använda sig av en digital anslagstavla för att dela tankar och idéer. I varje grupp kommer det finnas en tjänsteperson från kommunen för att göra noteringar så att även de fördjupade resonemangen kommer med. Efter det sista mötet ställs dokumentationen samman. Därefter stäms den av med gruppen innan den sänds in till projektet som arbetar med förslaget till utvecklingsstrategi.

Fakta om Medborgarrådet och fokusrådet

  • I november 2019 införde Knivsta kommun Medborgarrådet - en ny typ av medborgardialog som prövar nya vägar för att få in åsikter, kunskap och perspektiv. Medborgarrådet består av en större panel för digitala enkäter kompletterad med mindre fokusgrupper för fördjupade samtal. Hittills har tre digitala enkäter genomförts och nu är det alltså dags för det allra första fördjupade fokusrådet.
  • Fokusrådet har satts samman av ett 40-tal personer från Medborgarrådets totalt 524 deltagare. Vi har i möjligaste mån eftersträvat en slumpvist utvald och representativt sammansatt grupp utifrån kommunens befolkning, i förhållande till bostadsområde, ålder och kön.

Sidan uppdaterades: 17 september 2021