Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

30 augusti 2021 kl 15:23

Politik och organisation

Är du utvald till SCB:s medborgarundersökning?

Vi vill att kommunen ska fungera så bra som möjligt. Därför är det viktigt att veta vad du tycker om vår kommun och våra verksamheter. I dagarna skickas årets medborgar-undersökning från Statistiska centralbyrån, SCB, ut till 1 200 slumpvist utvalda kommuninvånare.

Vad tycker du om Knivsta kommun som plats att leva och bo på? Hur bedömer du skolan, äldreomsorgen, gator, vägar och kommunikationer? Hur ser du på inflytandet i kommunen? Din åsikt är viktig i vårt förbättringsarbete och därför har vi valt att även i år delta i SCB:s medborgarundersökning. Knivsta kommun deltar vartannat år sedan 2007.

Kanske är du en av 1 200 kommuninvånare som slumpmässigt har blivit utvald att tycka till om:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på.
  • Kommunens verksamheter.
  • Medborgarnas inflytande i kommunen.

Nya ämnen i årets undersökning

Nytt för i år är bland annat att det har tillkommit nya frågor som handlar om hur invånare upplever att kommunen arbetar för att förbättra integration och delaktighet. I undersökningen ställs även frågan: Upplever du att din kommun arbetar aktivt för att minska diskrimineringen i samhället?

I år kan även bredare åldersgrupper lämna svar i undersökningen. Den övre åldersgränsen har tagits bort helt och det innebär att även personer över 84 år kan delta.

Svara via webb eller pappersenkät

Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Alla kan lämna synpunkter

Vill du lämna synpunkter, men inte fått någon enkät? På kommunens webbplats finns ett antal tjänster för att underlätta och uppmuntra delaktighet och inflytande. Här kan du läsa om hur du på olika sätt kan tycka till och lämna synpunkter, klaga eller ge förslag.

Fakta om SBS:s medborgarundersökning

  • SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.


Sidan uppdaterades: 30 augusti 2021