Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

06 september 2021 kl 14:30

Politik och organisation

Nytt från kommunstyrelsen

Här är en kort sammanfattning av några av ärendena på kommunstyrelsens möte den 23 augusti.

Mål och budget 2022 skickas till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta fempartimajoritetens budgetförslag ”Mål och budget 2022 med planeringsramar 2023-2025”. Budgetförslaget innehåller bland annat ett budgeterat resultat på 12,4 miljoner kronor för 2022 samt en sänkt skattesats med 60 öre till 20:91 kronor för 2022. Lennart Lundberg (KNU), Lotta Wiström (L), Johan Helenius (SD) och Mimmi Westerlund (KD) reserverade sig till förmån för sina respektive egna partiers budgetförslag. Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut om budgeten den 22 september 2021.

Ansökan till Käppalaförbundet

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att Knivsta kommun ska ansöka om att ansluta sig till Käppalaförbundet. Johan Helenius (SD) och Boo Östberg (C) reserverade sig mot beslutet. Fullmäktige fattar beslut i ärendet den 22 september 2021.

Försäljning av del av fastigheten Gredelby 1:149

Kommunstyrelsen godkände försäljning av del av fastigheten Knivsta Gredelby 1:149 till AB Karl Hedin Bygghandel. Fastigheten är på cirka 13 000 kvm och ligger i industriområdet Ar. Etableringen av bygghandelverksamheten beräknas innebära cirka 10-15 arbetstillfällen och byggstart är planerad till första kvartalet 2022.

Planbesked för bostäder

Kommunstyrelsen gav positivt planbesked för Gredelby 2:1. JM AB vill pröva möjligheterna att uppföra bostäder på området som idag är detaljplanelagt som park eller plantering i gällande detaljplan för Kölängen. Förslaget är i linje med kommunens översiktsplan då området är utpekat som prioriterat för ny bebyggelse. Mimmi Westerlund (KD) reserverade sig mot beslutet.

Planbesked för industri, lager och kontor

Kommunstyrelsen gav positivt planbesked för Forsby 2:10 och 2:12. Fastighetsägarna vill pröva möjligheterna att utveckla marken till ett verksamhetsområde för industri, lager och kontor med en direkt anslutning till Ostkustbanan. Området ligger öster om järnvägen nära gränsen till Sigtuna kommun. Förslaget är i linje med kommunens översiktsplan då området är utpekat för verksamhetsutveckling. Lennart Lundberg (KNU) och Lotta Wiström (L) reserverade sig mot beslutet.

Läs om fler beslut och ta det av handlingar, kallelse och justerat protokoll via länken här.

Sidan uppdaterades: 6 september 2021