Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

28 september 2021 kl 14:39

Politik och organisation

Vaccination av 12-15-åringar startar den 11 oktober

Nu är det klart att Region Uppsala börjar vaccinera 12-15-åringar mot covid-19 den 11 oktober. Till att börja med kommer barnen tillsammans med sina vårdnadshavare att erbjudas att boka tid eller komma på drop-in. De som inte vaccinerar sig inom en viss tid kommer i stället att få en kallelse med förbokade tider.

Region Uppsala har valt att fortsätta att vaccinera i särskilda vaccinationslokaler i stället för på skolor.

Regionens vaccination av 12-15-åringar genomförs i tre steg:

  1. Den 11 oktober börjar Region Uppsala vaccinera i de befintliga vaccinationslokalerna. Egenbokningen via 1177.se öppnar på eftermiddagen den 8 oktober och för att boka krävs det att 13–15-åringen har e-legitimation. För 12-åringar behöver vårdnadshavaren agera ombud och boka tiden. Det är också möjligt att ringa och boka tid eller att komma till lokalerna på drop-in.
  2. I början av november kallas de barn som ännu inte vaccinerats eller bokat tid för vaccination via brev med förbokade tider.
  3. I början av december kommer regionen i nära samarbete med elevhälsan att ytterligare utöka ansträngningarna att erbjuda ännu ovaccinerade barn och deras vårdnadshavare vaccination och på olika sätt underlätta genomförandet.

Om en vårdnadshavare följer med till vaccinationen krävs det inte något skriftligt samtycke. Om 12-15-åringen kommer utan vårdnadshavare behövs en så kallad samtyckesblankett. I de fall där det finns två vårdnadshavare krävs bådas underskrift.

Läs mer på Region Uppsalas webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades: 28 september 2021