Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

27 oktober 2021 kl 10:08

Politik och organisation

Skatepark populärt förslag bland unga

En skatepark i centrala Knivsta, fler butiker, renare centrum och en konstgräsplan - det är några av de förslag som elever i årskurs åtta i Thunmansskolan har tagit fram i ett skolarbete om demokrati. Just nu kan förslagen beskådas i en utställning i Kommunhuset.

I år firar demokratin 100 år i Sverige och det uppmärksammas på olika sätt i skolorna i Knivsta kommun. På Thunmansskolan följer man upp förra årets projekt ”Thunmansskolans ungdomar tycker” med ett projekt som kallas ”Thunmansskolans unga röster”.

- Tanken med projektet är dels att låta eleverna se att det är möjligt att påverka i en demokrati även innan man fyllt 18 år, samt att få en insyn i hur en kommun arbetar. Möjligheten att ha ett nära samarbete med politiker och tjänstemän är guld värd och gör skolarbetet mer verklighetsförankrat, säger Josefin Lindvall, so-lärare på Thunmansskolan.

Samtal om hur beslutsprocessen fungerar i en kommun

I mitten av september var politiker tillsammans med kommunens utbildningschef och besökte åttorna på Thunmansskolan. Då handlade samtalet bland annat om hur en kommun styrs och hur den demokratiska beslutsprocessen går till. Sedan dess har eleverna i årkurs åtta jobbat med att göra affischer där de presenterar förslag på något som de skulle vilja förändra i kommunen.

Flera av förslagen handlar om att eleverna vill ha en skatepark i Knivsta. De andra förslagen handlar bland annat om att eleverna vill ha fler butiker i centrala Knivsta, billigare bussbiljetter, en tennisbana, fler basketplaner, en konstgräsplan samt mindre skräpigt centrum.

Elevernas förslag ställs ut i Kommunhuset

Affischerna visas just nu i Kommunhusets utställningsrum i gatuplan. Politiker som var och besökte eleverna har också lovat att läsa och ge viss feedback på förslagen. Så här sa ett par av politikerna efter att ha sett affischerna.

- Det är fantastiskt roligt att se och läsa om det engagemang ungdomarna visar upp. Det är viktigt att det finns nya generationer politiker som är beredda att ta vid där äldre politiker lämnar så att Knivstas resa kan fortsätta och anpassas till nya tider. Tack för alla inspel som vi tar med oss in i det fortsatta arbetet, säger Klas Bergström (M), kommunstyrelsens ordförande.

- Jag är mycket imponerad över elevernas kreativitet och nytänkande. Vi har fått in många bra förslag för att utveckla Knivsta till en ännu bättre kommun att leva i. Jag tar med mig elevernas förslag i det politiska arbetet, säger Lennart Lundberg (KNU), oppositionskommunalråd.

Utställningsrummet i Knivsta kommunhus

Utställningen med elevernas affischer visas i utställningsrummet i Knivsta kommunhus

Affisch med texten Renare Knivsta
Affisch med skatepark
Affisch med texten att man vill förbättra centrum


Sidan uppdaterades: 27 oktober 2021