Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

28 januari 2022 kl 12:33

Politik och organisation

Knivstaborna har tyckt till i SCBs Medborgarundersökning 2021

Under hösten 2021 deltog Knivsta kommun i Statistikmyndigheten SCB:s medborgarundersökning. Det är en årligt återkommande attitydundersökning där invånarna i Sveriges kommuner får tycka till om sin kommun. Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boendemiljö, trygghet samt möjlighet att påverka.

Medborgarundersökningen genomförs varje höst och visar hur invånarna ser på sin kommun. Det är Statistikmyndigheten SCB som gör undersökningen på uppdrag av de kommuner som väljer att vara med. Sedan 2007 deltar Knivsta kommun vartannat år. 2021 deltog 161 kommuner.

Slumpmässigt utvalda deltagare

Enkäten skickades ut i höstas till ett slumpmässigt urval av invånare från 18 år och uppåt. I Knivsta fick 1 200 personer enkäten och 40 procent valde att besvara den, vilket är en något högre svarsfrekvens än för riket som helhet.

Svaren används i arbetet med att utveckla kommunens service och tjänster på olika sätt. Frågorna berör bland annat fritid och skola, trygghet, kommunens klimat- och miljöarbete och dina möjligheter att vara med och påverka.

Från 2021 har enkäten ändrat utformning och struktur

Från och med 2021 års undersökning ställs frågorna på ett annat sätt än tidigare och även svarsskalan är ny. Det har också tillkommit fler frågor om exempelvis trygghet, möjlighet till inflytande och integration. Det här gör att det inte går att göra jämförelser bakåt i tiden på samma sätt som tidigare.

2021 - vad visade resultatet?

Några resultat från undersökningen visar att:

  • 94 procent av kommunens invånare tycker att kommunen är en mycket bra eller ganska bra plats att bo och leva på.
  • 87 procent av kommunens invånare tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt.
  • 20 procent av kommunens invånare upplever att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter.
  • 67 procent av kommunens invånare kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit.

Se resultatet och alla frågor för Knivsta från 2021 i databasen Kolada. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta del av all statistik från medborgarundersökningen i SCB:s databas. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om SCB:s Medborgaundersökning på vår webbplats.

Vill du lämna en synpunkt, klaga eller ge ett förslag till Knivsta kommun? Läs om dialog och synpunkter.


Sidan uppdaterades: 28 januari 2022