Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

10 februari 2022 kl 12:07

Politik och organisation

Nytt från kommunstyrelsen

Stadsutvecklingsstrategi 2035, ny VA-taxa, ansökan om planbesked samt ett nytt hyresavtal för Estrids och Vilhelms gård. Det var några av de ärenden som kommunstyrelsen fattade beslut om på sitt möte den 24 januari.


Beslut som ska vidare till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen behandlade flera ärenden som ska vidare till kommunfullmäktige för beslut, däribland dessa två:

Stadsutvecklingsstrategi 2035

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta Stadsutvecklingsstrategi 2035 för västra Knivsta och Alsike stationssamhälle. I förslaget till fullmäktige lades till att en förutsättning för att genomföra strategin är att staten fortsatt står fast vid sin del av det så kallade fyrspårsavtalet. Om så inte sker ska fullmäktige ge samhällutvecklingsnämnden i uppdrag att revidera och anpassa strategin till ändrade förutsättningar. Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut 16 februari. Johan Helenius (SD), Oscar Hahne (KD), Lotta Wiström (L) och Lennart Lundberg (KNU) reserverade sig mot beslutet.
Läs om förslaget till Stadsutvecklingsstrategi 2035.

Hemställan om ny VA-taxa

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa det upprättade förslaget till ny VA-taxa, vilket bland annat innebär en höjning av anläggningstaxan med 7 procent. Anläggningsavgiften är den engångsavgift som en fastighetsägare betalar för att ansluta sin fastighet till den allmänna VA-anläggningen. Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut 16 februari. Johan Helenius (SD), Lotta Wiström (L), Oscar Hahne (KD), och Lennart Lundberg (KNU) reserverade sig mot beslutet.

Nytt hyresavtal med Rikshem

Kommunstyrelsen bland annat att ingå ett nytt 20-årigt hyresavtal med fastighetsägaren Rikshem Samfast AB för de särskilda boendena Estrids och Vilhelms gård. I det nya avtalet ingår att lokalerna byggs om så att sammanlagt ytterligare 14 nya lägenheter skapas till en växande grupp äldre i kommunen. De boende kommer under ombyggnationen flytta tillsammans med sin ordinarie personal till Villa Ängby - ett närliggande särskilt boende som kommunen hyr av bolaget Vardaga. Lennart Lundberg (KNU), Lotta Wiström (L), Johan Helenius (SD) och Oscar Hahne (KD) reserverade sig mot beslutet.
Läs om den planerade ombyggnationen här.

Positiva planbesked

Kommunstyrelsen gav positivt planbesked för Vrå 1:98. Fastigheten är cirka 5 550 kvm stor och ligger i korsningen Boängsvägen/Torpkällevägen. I ansökan finns önskemål om att planlägga för att kunna bygga 15-18 parhus/radhus/kedjehus alternativt mindre lägenhetshus i 2-3 våningar.

Kommunen gav även positivt planbesked för Vrå 1:113. Fastigheten är cirka 4 300 kvm och ligger i Alsike. I ansökan finns önskemål om att planlägga för att kunna bygga 16-30 bostäder, som par-och/eller kedjehus samt flerbostadshus om 2-3 våningar.
Oscar Hahne (KD) reserverade sig mot båda besluten.

Ta del av handlingar och läs om fler beslut

Läs om fler ärenden, ta del av kallelse och handlingar. Pdf, 34.8 MB.

Läs protokollet med alla beslut samt reservationer. Pdf, 372.8 kB.

Sidan uppdaterades: 10 februari 2022