Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

17 mars 2022 kl 12:09

Politik och organisation

Knivsta kommunfullmäktige sammanträder onsdag 23 mars

Kommunfullmäktige ska bland annat fatta beslut om Stadsutvecklingsstrategi 2035 för västra Knivsta och Alsike stationssamhälle - svar på återremiss - samt revidering av arvodesreglemente för kommunala förtroendeuppdrag ERS 2022.

Man kommer även att fatta beslut om hemställan att ingå borgen upp till ett högsta lånebelopp för Kommunfastigheter i Knivsta AB, mål och budget 2022 – ändringsbudget och reviderad grafisk profil för Knivsta kommun.

Fullmäktige ska även behandla motioner om ökad tillgänglighet på Knivsta kretsloppspark och att införa valfrihet i äldreomsorgen.

Mötet börjar klockan 18.00 i Tilassalen i Knivsta kommunhus, med möjlighet för ledamöter att delta på distans. Följ sammanträdet i vår webbsändning, live eller i efterhand. Du är också välkommen att lyssna från läktaren på plan 4 i kommunhuset.

Se kallelse och handlingar till Knivsta kommunfullmäktige. Pdf, 25.7 MB.

Gå till webbsändningen.

Få en överblick över presidiet och samtliga ledamöter i kommunfullmäktige här.

Sidan uppdaterades: 17 mars 2022