Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

21 mars 2022 kl 15:55

Politik och organisation

Nytt från kommunstyrelsen

Här är en sammanfattning av utvalda ärenden från kommunstyrelsens sammanträde 28 februari 2022.

Mål och budget 2022 - ändringsbudget med extra satsningar

Den ökade inflyttningen till Knivsta under 2021 resulterar i högre skatteintäkter under år 2022. Detta tillsammans med en starkare svensk ekonomi gör att kommunens ekonomi blir avsevärt bättre jämfört med när Mål och budget 2022 beslutades i september förra året. Kommunstyrelsen föreslår därför att kommunfullmäktige ska besluta om extra satsningar på 5,6 miljoner kronor i en ändringsbudget. Satsningarna ska bland annat gå till förebyggande arbete gällande trygghet, förstärkt budget för utredningar av övergripande infrastruktur och översiktsplanearbete, medel för strategisk löneöversyn samt stärkt stöd till kärnverksamheten. Mimmi Westerlund (KD) och Lotta Wiström (L) reserverade sig mot beslutet. Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut i frågan.

Avslag för kommunala ordningsvakter

I ett ledamotsinitiativ har Mimmi Westerlund (KD) yrkat på att införa kommunala ordningsvakter i den utsträckning som förvaltningen finner lämpligt. Förvaltningen har utrett frågan och bedömer att brottsligheten inte är tillräckligt hög för att motivera kommunala ordningsvakter, samt att det finns andra åtgärder för att minska brottsligheten och öka trygghetskänslan i kommunen. Det finns inte heller utrymme för ordningsvakter inom ramarna för kommunens budget för brottsförebyggande åtgärder. Kommunstyrelsen avslog därför yrkandet. Mimmi Westerlund (KD) reserverade sig.

Ny minigolfbana vid Särstastugan

Det ska byggas en ny minigolfbana vid Särstastugan intill Särstabadet. Den tidigare minigolfbanan har tagits bort då den var i ett dåligt skick. Kommunstyrelsen beslutade att använda högst 600 000 kronor från kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel till minigolfbanan.

Läs kallelse och handlingar från kommunstyrelsens möte 28 februari 2022. Pdf, 33.4 MB.

Läs om fler beslut i protokollet från kommunstyrelsens möte 28 februari 2022. Pdf, 1.2 MB.

Sidan uppdaterades: 21 mars 2022