Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

07 april 2022 kl 10:50

Politik och organisation

Fokusråd om digitalisering inom vård och omsorg genomfört

Under hösten 2021 genomförde Knivsta kommun det andra fördjupade fokusrådet inom ramen för Medborgarrådet. Temat för fokusrådet var förflyttning till mer digitala lösningar inom hälso- och sjukvård och inom omsorgen i och med den kommande omställningen Effektiv och nära vård 2030. Nu har dokumentationen från fokusrådet överlämnats till de förtroendevalda och tjänstepersoner som arbetar med omställningen.

Under hösten 2021 träffades 16 personer ur Medborgarrådet under två tillfällen på plats i Knivsta kommunhus i ett fördjupat fokusråd.

Syftet med fokusråd om digitalisering

Temat var den förflyttning till mer digitala lösningar som pågår inom hälso- och sjukvården och inom omsorgen. Detta är en del i den omställning som kallas Effektiv och nära vård 2030 (läs mer om det längre ner.)

Syftet med fokusrådet var att samla en grupp intresserade kommuninvånare för att reflektera kring den här utvecklingen – både vad gäller möjligheter och farhågor. Uppdraget kom från de förtroendevalda i Knivsta kommuns och Region Uppsalas lokala samråd för hälso- och sjukvårdsfrågor, samråd HSVO Knivsta, som önskar få in synpunkter och tankar om hur vi på bästa sätt kan införa digitala lösningar, som en av flera vägar framåt inom vården och omsorgen de kommande åren.

Dokumentationen klar och överlämnad

Sammanfattningsvis ser fokusrådet digitalisering som en möjlighet med många fördelar, som exempelvis ökad tillgänglighet och valmöjlighet för kommuninvånarna. Men det finns även en del farhågor och det är viktigt att digitala lösningar inte helt ersätter fysiska möten utan att det kan erbjudas som komplement. Fokusrådet lyfter också att samhället behöver skapa förutsättningar för kommuninvånarna att nyttja digitala lösningar genom exempelvis kunskapshöjande insatser.

Reflektionerna som kom fram i fokusrådets samtal har sammanställts i en dokumentation som nu har överlämnats till samråd HSVO Knivsta.

- Jag vill tacka de medborgare som gett av sin tid! Det har varit intressant att ta del av alla tankar och vi har gett både regionens och kommunens verksamheter i uppdrag att ha fokusrådets inspel med sig när allt mer digitalt stöd kommer in som en del av hälso- och sjukvården och omsorgen framöver, säger Klas Bergström, kommunstyrelsens ordförande och ordförande i samråd HSVO Knivsta.

Ta del av dokumentationen från fokusrådet om digitalisering inom vård och omsorg. Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Så här fungerar Medborgarrådet och fokusråd i Knivsta kommun.

Effektiv och nära vård 2030

Det pågår en omställning till nära vård både nationellt och regionalt. I Uppsala län kallas omställningen Effektiv och nära vård 2030. Målbilden är att vården och omsorgen bättre ska motsvara invånarnas behov. När vi använder ordet vård menar vi här även omsorgs- och hälsofrämjande insatser som till exempel vårdcentraler, elevhälsa, ungdomsmottagning, äldreomsorg och socialtjänstens öppenvård. Som ett led i omställningen lyfts digitala stöd som viktiga verktyg.

Effektiv och nära vård 2030 - läs mer på Region Uppsalas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Omställningen till nära vård - läs mer på SKRs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades: 7 april 2022