Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

08 april 2022 kl 11:05

Politik och organisation

Nytt från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Knivsta kommunfullmäktige hade sammanträde den 23 mars och kommunstyrelsen den 28 mars. Här kan du läsa en sammanfattning av utvalda ärenden från dessa möten.


Kommunfullmäktige inledde sitt möte den 23 mars 2022 med en tyst minut för att hedra krigens offer i Ukraina, och på andra ställen i världen där det finns krig. I salen fanns Sveriges och Ukrainas fanor uppställda.

Stadsutvecklingsstrategi 2035

Kommunfullmäktige beslutade bland annat att anta Stadsutvecklingsstrategi 2035 för västra Knivsta och Alsike stationssamhälle. Stadsutvecklingsstrategin fastslår grundstrukturen för bebyggelse, gator, parker med mera i västra Knivsta och Alsike, samt sätter ambitionsnivån och schematiska strategier för hur de nya stadsdelarna ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt. Läs om Stadsutvecklingsstrategi 2035 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Britta Lästh (KNU), Lennart Lundberg (KNU), Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Bengt-Åke Andersson (KNU), Pierre Janson (KNU), Monika Lövgren (SD), Hans Nyberg (SD), Per Lindström (KD), Björn-Owe Björk (KD), Synnöve Adell (KD), Gunnar Gidlund (KD), Lotta Wiström (L), Anna Koskela Lundén (L), Gunnar Parnell (-) och Gunnar Larsson (-) reserverade sig.

Mål och budget 2022 - ändringsbudget

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna ändringsbudget för Mål och budget 2022 med anledning av kraftigt förbättrad skatteprognos. Tillägget på sammanlagt 5,6 miljoner kronor ska bland annat gå till förebyggande arbete gällande trygghet, förstärkt budget för utredningar av övergripande infrastruktur och översiktsplanearbete, medel för strategisk löneöversyn samt stärkt stöd till kärnverksamheten.

Björn-Owe Björk (KD), Gunnar Gidlund (KD), Synnöve Adell (KD), Per Lindström (KD), Lotta Wiström (L), Anna Koskela Lundén (L), Gunnar Parnell (-), Gunnar Larsson (-) och Monika Lövgren (SD) reserverade sig.

Motioner

Kommunfullmäktige behandlade flera motioner. I en motion från flera ledamöter inom KD föreslås att Knivsta kommun inför ett ”Grönt kort” som ger privatpersoner tillgång till Knivsta kretsloppspark utanför ordinarie öppettider. Motionen avslogs. Björn-Owe Björk (KD), Per Lindström (KD), Synnöve Adell (KD) och Gunnar Gidlund (KD) reserverade sig.

I en motion från Lotta Wiström (L) och Anna Koskela Lundén (L) föreslås att kommunen inför ett valfrihetssystem inom äldreomsorgen enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Motionen avslogs.

Lennart Lundberg (KNU) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige ska ge utbildningsnämnden i uppdrag att utreda införandet av ett ungdomsfullmäktige. Utbildningsnämnden har redan beslutat att skapa ett sådant och kommunfullmäktige beslutade att anse motionen besvarad.

Årsredovisning 2021

Kommunstyrelsen beslutade bland annat på sitt möte den 28 mars att föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för kommunen och kommunkoncernen 2021. Det ekonomiska resultatet för kommunkoncernen var mycket starkt för 2021, med ett överskott på 90,9 miljoner kronor. För kommunen var resultatet 58,4 miljoner kronor. Kommunstyrelsen bedömer även att Knivsta kommun har en god ekonomisk hushållning.

Riktlinjer

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att anta nya riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. De uppdaterade riktlinjerna innebär en utveckling och precisering av förutsättningar, villkor och bedömningskriterier för exploateringsprojekt.

Reviderad prislista

Man föreslog också kommunfullmäktige att anta den reviderade prislistan för Knivsta kommuns bokningsbara lokaler med start 2022-06-01. Justeringarna gäller för ishall och scenkonstlokalen i CIK och görs för att kunna möta intäktskravet i ishallen samtidigt som det lokala föreningslivet gynnas.

Detaljplanearbete

Kommunstyrelsen beslutade att ge samhällsutvecklingsnämnden i uppdrag att inleda detaljplanearbete för Kvarteret Sommarlovet, Särsta 3:150 m.fl. Ansökan om planbesked omfattade åtta radhus, men omfattning och användning kommer att utredas under planprocessen. Området som ligger öster om järnvägen i Knivsta är ungefär 10 300 kvm och består av industri- och bostadsbebyggelse.

Läs om fler beslut och ta del av handlingar

Läs kallelse och handlingar till kommunfullmäktiges möte 23 mars Pdf, 25.7 MB.

Läs protokoll från kommunfullmäktiges möte 23 mars Pdf, 561.9 kB.

Läs kallelse och handlingar till kommunstyrelsens möte 28 mars Pdf, 9.5 MB.

Läs protokoll från kommunstyrelsens möte 28 mars Pdf, 431.5 kB.

Sidan uppdaterades: 8 april 2022