Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

12 oktober 2022 kl 13:25

Politik och organisation

Nytt från kommunfullmäktige
och kommunstyrelsen

Här kan du läsa en sammanfattning av ett urval av ärenden från kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens senaste sammanträden.

Nytt från kommunstyrelsen 26 september

Omfördelning av medel

Kommunstyrelsen beslutade att omfördela 600 000 kronor som tidigare tilldelats kultur- och fritidskontoret för en minigolfbana vid Särstastugan. Ansvaret för minigolfbanan har flyttats till Kommunfastigheter och därför kan nu dessa pengar istället användas till utrustning i nya Adolfsbergshallen. Investeringsbudgeten för
2023 ska minskas med motsvarande belopp.

Här kan du läsa om fler beslut och ta del av kallelse, handlingar och protokoll.

Nytt från kommunfullmäktige 28 september

Ändrad VA-taxa

Kommunfullmäktige beslutade att höja anläggningstaxan med 30 500 kronor till 91 100 kronor, och brukningstaxan med 5 procent, i syfte att finansiera anslutningen till Käppalaverket. Anläggningsavgiften är den engångsavgift som en fastighetsägare
betalar för att ansluta sin fastighet till den allmänna VA-anläggningen. Ändringarna i VA-taxan ska börja gälla 1 januari 2023. Per Lindström (KD), Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD) och Gunnar Gidlund (KD) reserverade sig mot beslutet om
höjning av anläggningstaxan.

Program för fossilfria fordon

Kommunfullmäktige beslutade att anta ett program för en fossilfri fordonsflotta i
kommunen. Till beslutet adderades ett extra tillägg om att samverka med näringslivet för att underlätta etableringar av snabbladdningsstationer.

Motion om namnsättning av cirkulationsplatser

Kommunfullmäktige behandlade en motion från Britta Lästh (KNU). Motionen föreslår att det fastställs vilka cirkulationsplatser som bör få namn, samt att en rådgivande namntävling utlyses bland invånarna. Fullmäktige beslutade att bifalla motionens första beslutssats samt ge samhällsutvecklingsnämnden i uppdrag
att genomföra namnsättningen med någon form av delaktighet från kommunens invånare.

Motion om vindkraftverkets framtid

Kommunfullmäktige behandlade en motion från Björn-Owe Björk (KD), Synnöve Adéll (KD), Gunnar Gidlund (KD) och Per Lindström (KD). Motionen föreslår att kommunens vindkraftverk ska säljas om det bedöms vara ekonomiskt fördelaktigt.
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad med hänvisning till att beslut om avyttring bör föregås av oberoende utvärdering, marknadsvärdering och strategiska överväganden. Ett sådant utredningsuppdrag har inte getts till förvaltningen.

Här kan du läsa om fler beslut och ta del av kallelse, handlingar och protokoll.

Se webbsändningen från kommunfullmäktiges sammanträde 28 september.

Sidan uppdaterades: 12 oktober 2022