Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

31 oktober 2022 kl 14:07

Politik och organisation

Nytt från kommunfullmäktige

Den nya mandatperiodens första sammanträde i kommunfullmäktige ägde rum torsdag 27 oktober 2022. Vid mötet valdes bland annat ledamöter till kommunstyrelse, nämnder och kommunfullmäktiges presidium.

Nedan presenteras kommunfullmäktiges presidium som tillträdde vid sammanträdet. Här presenteras också presidierna för kommunstyrelse samt några av nämnderna, från 1 januari 2023 till 31 december 2026.

Kommunfullmäktige

Victor Krusell (KNU), ordförande
Lisbeth Rye-Danjelsen (KNU), 1:e vice ordförande
Maria Fornemo (V), 2:e vice ordförande

Kommunstyrelse

Matilda Hübinette (KNU) ordförande
Mimmi Westerlund (KD) 1:e vice ordförande
Thor Övrelid (M) 2:e vice ordförande

Bygg- och miljönämnd

Ivan Krezic (KNU) ordförande
Mattias Norrby (KNU) 1:e vice ordförande
Benny Borgman (C) 2:e vice ordförande

Socialnämnd

Oscar Hahne (KD) ordförande
Monika Lövgren (SD) 1:e vice ordförande
Gunnar Ormeus (S) 2:e vice ordförande

Utbildningsnämnd

Pierre Jansson (KNU) ordförande
Mimmi Westerlund (KD) 1:e vice ordförande
Bengt-Ivar Fransson (M) 2:e vice ordförande

Samhällsutvecklingsnämnd

Ärendet minoritetsbordlades på grund av oenighet om nämndens storlek. Valet av nämndens storlek, ledamöter och presidium kommer att återupptas vid nästa sammanträde i kommunfullmäktige.

Valnämnd

Per Lindström (KD) ordförande
Marcus Österman (S) vice ordförande

Sammanträdet öppnades av Lennart Lundberg (KNU) som kommunfullmäktiges ålderspresident.

Läs kallelse och handlingar till sammanträdet 27 oktober 2022.

Se webbsändningen från sammanträdet 27 oktober 2022.

Se samtliga ledamöter i kommunfullmäktige 2022-2026.

Se valresultat och mandatfördelning.

Läs mer om hur kommunen fungerar.

Knivsta kommunfullmäktige presidium samt nämndsekreterare

Kommunfullmäktiges presidium. Från höger: Victor Krusell (KNU), Lisbeth Rye-Danjelsen (KNU) och Maria Fornemo (V).
(Nämndsekreterare längst till vänster.)

Knivsta kommunstyrelse presidium framför svenska och ukrainska flaggan

Kommunstyrelsen presidium. Från vänster: Mimmi Westergren (KD, Matilda Hübinette (KNU) och Thor Övrelid (M)

Sidan uppdaterades: 31 oktober 2022