Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

08 november 2022 kl 15:56

Politik och organisation

Nytt från kommunstyrelsen

Måndag 7 november behandlade kommunstyrelsen förslag till mål och budget för Knivsta kommun 2023. Vid mötet antogs förslaget från det nya styret – Knivsta.Nu och Kristdemokraterna. Budgetförslaget går nu vidare till kommunfullmäktige för beslut torsdag 24 november.

Denna nyhet har uppdaterats med en reviderad budgethandling (daterad 9 november) från Vänsterpartiet, se länk nedan, samt budgethandlingar från Socialdemokraterna (inkommen 17 november) och Miljöpartiet (inkommen 18 november).

I sitt budgetförslag lyfter Knivsta.Nu och Kristdemokraterna fram fyra inriktningsmål för Knivsta kommun 2023: stadsbyggnad; förskola och skola; vård och omsorg; samt balansen i kommunens ekonomi. Det handlar bland annat om en ökad budget till förskola och skola, samt en sänkning av exploateringsintäkterna.

Göran Nilsson (M) reserverade sig mot beslutet och yrkade bifall till förvaltningens tekniska budget från kommunstyrelsens sammanträde 24 oktober. Harriet Swanberg (S), Claes Litsner (S), Lotta Wiström (L) och Boo Östberg (C) avstod från att delta i beslutet.

Budgetförslaget från Knivsta.Nu och Kristdemokraterna går nu vidare till kommunfullmäktige för beslut torsdag 24 november.

Skattesatsen beslutades av kommunstyrelsen 24 oktober till 20,91 procent, vilket är samma som för 2022. Även den ska tas upp för beslut vid kommunfullmäktiges möte i november.

Läs protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 7 november. Länk till annan webbplats.

Läs budgetförslag från Knivsta.Nu och Kristdemokraterna 7 november Pdf, 2.8 MB.

Läs Vänsterpartiets budgethandling som reviderades den 9 november Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs Socialdemokraternas budgetförslag som inkom den 17 november Pdf, 1.1 MB.

Läs Miljöpartiets budgetförslag som inkom den 18 november Pdf, 219 kB.

Läs förslag till teknisk budget från förvaltningen i Knivsta kommun i kallelse och handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 24 oktober. Länk till annan webbplats.

Läs protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 24 oktober. Länk till annan webbplats.


Sidan uppdaterades: 18 november 2022