Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

12 december 2022 kl 11:06

Politik och organisation

Nytt från kommunfullmäktige

Här kan du läsa en kort sammanfattning av några av de ärenden som beslutades vid kommunfullmäktiges möte den 24 november.

Mål och budget för 2023

Kommunfullmäktige antog det nya minoritetsstyrets mål och budget för 2023 med planeringsramar 2024-2026. Skattesatsen fastställdes till 20:91 kronor för 2023. Samtliga ledamöter från Moderaterna, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna reserverade sig mot beslutet.

Redan nu kan du ta del av hela budgethandlingen på vår webb knivsta.se. Inom kort lägger vi också upp en fördjupad sammanfattning.

Samhällsutvecklingsnämnden

Ärendet om samhällsutvecklingsnämndens storlek och ledamöter togs upp efter minoritetsbordläggningen vid förra sammanträdet. Fullmäktige beslutade att nämnden ska bestå av sju ledamöter och tre ersättare. Samtliga ledamöter från Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Liberalerna och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet om nämndens storlek. För perioden 1 januari 2023 till 31 december 2026 valdes Mikael Rye Danjelsen (KNU) till ordförande, Thomas Malmer (KD) till 1:a vice ordförande, och Anna Holmqvist Boulonois (M) till 2:a vice ordförande.

Delårsbokslut, partistöd och revisorernas budget

Fullmäktige godkände delårsbokslutet per 2022-08-31 samt årsprognosen. Partiernas redovisning av partistödet för 2021 godkändes och alla partier beviljades helt partistöd för 2023. Kommunrevisionens budget sattes till 1 292 100 kr för år 2023.

Motioner

I en motion har Anna Koskela-Lundén (L) och Lotta Wiström (L) föreslagit att mobilfri skola ska införas i Knivsta. Sedan motionen inkom 23 mars 2022 har lagändringar som ska främja studiero trätt i kraft – bland annat nya bestämmelser om mobiltelefonanvändning i skolan. Med hänvisning till de nya bestämmelserna avslog kommunfullmäktige motionen.

Lotta Wiström (L) och Anna Koskela Lundén (L) har i en motion föreslagit att Mora äng och Mora sten ska utvecklas som besöksmål. Kultur- och fritidskontoret har under 2021-2022 initierat ett samverkansarbete för att öka tillgängligheten till platsen och möjligheten att ta del av historien. Ytterligare initiativ kan tillkomma genom denna samverkan. Fullmäktige beslutade att anse motionen besvarad. Lotta Wiström (L) reserverade sig mot beslutet.

Redovisningen 2022 av motioner som inte beretts inom ett år ansågs anmäld.

Läs kallelse, handlingar och justerat protokoll

Se webbsändningen i efterhand

Läs mål och budget 2023 från Knivsta.Nu och Kristdemokraterna Länk till annan webbplats.


Sidan uppdaterades: 14 december 2022