Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

27 december 2022 kl 14:24

Politik och organisation

Nytt från kommunstyrelsen

Här kan du läsa en kort sammanfattning av några utvalda ärenden från kommunstyrelsens möte 12 december.

Frivilliga resurser i krishantering

Förvaltningen har haft i uppdrag att undersöka hur civilsamhället kan bli en del av kommunens kris- och beredskapshantering. Uppdraget har resulterat i en kartläggning om hur en frivillig resursgrupp kan organiseras och implementeras. Kommunstyrelsen vill få förslag på hur ett sådant arbete kan inledas och beslutade att återremittera ärendet till förvaltningen.

Nya överenskommelser om samverkan

Kommunstyrelsen förnyade överenskommelsen med Polisen för fortsatt samverkan kring brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete 2023-2026.

Kommunstyrelsen beslutade också om en samverkansöverenskommelse mellan Region Uppsala och länets åtta kommuner för 2023-2026. Överenskommelsen kallas Regionalt forum och ska säkerställa kommunens inflytande i utvecklingsfrågor i regionen.

Intern kontroll och firmatecknare

Kommunstyrelsen godkände rapporten Uppföljning av kommunövergripande kontrollområden 2022. Rapporten följer upp kommunstyrelsens interna kontrollplan om hur nämnden bedrivs. Förvaltningen fick i uppdrag att åtgärda de punkter som lyfts fram i rapporten.

Kommunen styrs av reglemente och delegationsordning, men i särskilda fall behöver kommunen ha utsett firmatecknare för att teckna Knivsta kommun. Kommunstyrelsen tog beslut om firmatecknare för 2023-2026.

Läs fler beslut och ta del av kallelse, handlingar och justerat protokoll.

Sidan uppdaterades: 27 december 2022