Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

10 januari 2020 kl 09:39

Stöd och omsorg

Avgifter för vård och omsorg 2020

Nyttjar du kommunens tjänster inom vård och omsorg? Från 1 januari 2020 är maxtaxan 2 125 kronor per kalendermånad. Hemtjänstavgiften är 284 kronor per timme.

För tjänster inom vård och omsorg finns en maxtaxa som är baserad på årets prisbasbelopp.

Det betyder att du aldrig behöver betala mer än maxtaxan i avgift för din hemtjänst, oavsett vilken inkomst du har eller hur många timmars hemtjänst eller annan omvårdnad du får under en kalendermånad.

Från 1 januari 2020 är maxtaxan för tjänster inom vård och omsorg 2 125 kronor per kalendermånad. Maxtaxan uppnår du efter 7,5 timmar, vilket innebär cirka 15 minuters hemtjänstservice eller omvårdnad per dag.

Läs mer om Knivsta kommuns avgifter för vård och omsorg 2020


Yngre vårdgivare håller hand på äldre person i rullstol

Sidan uppdaterades: 10 januari 2020