Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

15 januari 2020 kl 13:40

Stöd och omsorg

Dialogmöte om Effektiv och nära vård 2030 i Knivsta kommunhus

Tisdagen 14 januari arrangerade Knivsta kommun och Region Uppsala ett dialogmöte om omställningsprogrammet Effektiv och nära vård 2030. Mötet samlade kommunens och regionens politiker, chefer och andra nyckelpersoner för att informera och skapa dialog kring satsningen, som innebär en omställning av hälso- och sjukvården i hela Uppsala län till en nära och samskapande vård till år 2030.

Kommunstyrelsens ordförande Peter Evansson (S)  hälsade välkommen tillsammans med Miriam Eriksson (1:e vice ordförande vårdstyrelsen, Region Uppsala).

Kommunstyrelsens ordförande Peter Evansson (S) hälsade välkommen tillsammans med Miriam Eriksson (1:e vice ordförande vårdstyrelsen, Region Uppsala).

Under mötet i Tilassalen i Knivsta kommunhus lyssnade publiken inledningsvis till Åsa Himmelsköld, programchef för Effektiv och nära vård 2030, och Catrin Josephson, socialchef på Knivsta kommun, som berättade om omställningsprogrammet och varför omställningen är såväl nödvändig som önskvärd och möjlig att genomföra.

Därefter följde gruppdiskussioner om hur Knivsta kommun i samverkan med länets övriga kommuner och Region Uppsala kan nå målbilden för Effektiv och nära vård 2030.

”Vård nära mig, på nya sätt”

- Målbilden innebär att vård finns nära mig på nya sätt, att jag är en aktiv och självklar partner i min egen vård och får stöd i att främja min hälsa. Den innebär också att min vård hålls samman, med stöd av rätt kompetenser, sade Åsa Himmelsköld.

Ett mervärde till patienter

Kommunstyrelsens ordförande i Knivsta Peter Evansson (S) ser positivt på omställningen.

- Effektiv och nära vård 2030 kommer inte bara ge bättre ekonomiska möjligheter genom mer effektiv vård, utan också ett mervärde till patienter och brukare. Nu kommer vården nära den enskilda människan, hit till Knivsta. Du som patient behöver inte längre själv navigera runt bland olika vårdkontakter i länet utan vården kommer till dig.

Samverkan mellan kommuner och region

Ida Gråhed är närvårdsstrateg på Knivsta kommun och samordnade tisdagens dialogmöte.

- Samverkan är ett nyckelord för att vi ska kunna genomföra omställningen. Det har i flera år pågått ett strukturerat samverkansarbete mellan kommunerna och Region Uppsala, men i och med Effektiv och nära vård så kommer fler aktörer in på banan. Nu engageras även samhällsbyggnad, kommunikation, IT, näringsliv med flera. I och med dialogmötet så har vi nu påbörjat en diskussion om hur det här kan göras på bästa sätt här i Knivsta.

Skapar något nytt

Knivsta kommuns socialchef Catrin Josephson ser fram emot utvecklingen.

- Det är allmänt känt att välfärden står inför stora utmaningar, med en befolkning som blir allt äldre och med fler unga i förskola och skola. Men arbetet mot en mer effektiv och nära vård innebär inte bara att vi försöker få mer vård för varje skattekrona och medarbetare. Vi är också med och skapar något nytt, med ett allt större fokus på vad som främjar en god hälsa. Här i Knivsta har vi redan ett bra förebyggande arbete som pågår inom både socialtjänst och hälso- och sjukvård att bygga vidare på. Nu tar vi ännu fler steg framåt, i samverkan med andra.

Om Effektiv och nära vård 2030

Hela Sverige ska under det kommande decenniet ställa om hälso- och sjukvården så att den bättre motsvarar invånarnas behov.

I Uppsala län har satsningen fått namnet Effektiv och nära vård 2030 och har som målbild att skapa en effektiv, nära, samskapande, förebyggande och hälsofrämjande hälsa, vård och omsorg i länet till år 2030.

Åsa Himmelsköld och peter Evansson

Kommunstyrelsens ordförande i Knivsta Peter Evansson (S) och programchef för Effektiv och nära vård 2030 i Region Uppsala Åsa Himmelsköld

Programchef för Effektiv och nära vård Åsa Himmelsköld presenterade omställningsarbetet för 60-talet åhörare.

Åsa Himmelsköld presenterade omställningsarbetet för 60-talet åhörare.

Programförklaring av Effektiv och nära vård 2030, illustration

Sidan uppdaterades: 15 januari 2020