Eldningsförbud i skog och mark
Nu är det torrt i skog och mark. Eldningsförbud utanför sammanhållen bebyggelse råder tills vidare i hela Uppsala län. Läs mer

Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

22 januari 2020 kl 14:25

Stöd och omsorg

Knivsta en av landets tryggaste kommuner

Idag publicerar Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, sin årliga rapport Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet. I rapporten rankas Knivsta som Sveriges femte tryggaste kommun. 

De är tolfte gången som SKR och MSB publicerar en öppen jämförelse med fokus på trygghet och säkerhet i landets kommuner. Syftet är att stimulera till förbättringsarbete och ökad effektivitet.

Rapporten tar upp en rad olika faktorer och jämför hur vanligt det är med personskador, utvecklade bränder, anmälda brott och upplevd oro och otrygghet bland invånarna i de olika kommunerna. På lokal nivå fortsätter Knivsta att rankas som en av de tryggaste kommunerna när de olika indikatorerna vägs samman. I år hamnar Knivsta på plats fem jämfört med plats fyra i förra årets ranking.

På nationell nivå är antalet olyckor, bränder och brott relativt konstant under de senaste tio åren, men den upplevda otryggheten ökar. I år handlar ett särskilt avsnitt i rapporten med de öppna jämförelserna om brott och brottsförebyggande arbete. Samtliga kommuner arbetar brottsförebyggande.

Sidan uppdaterades: 24 april 2020