Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

05 maj 2020 kl 09:50

Stöd och omsorg

Förändrade avgifter inom vård och omsorg

Knivsta kommunfullmäktige har fastställt nya avgifter för vissa tjänster inom vård och omsorg. De förändrade avgifterna faktureras från och med 1 maj och berör tjänsterna trygghetslarm, ledsagning och hemvård.

Avgifterna ingår nu samtliga i maxtaxan för vård och omsorg, som är 2125 kronor per månad. Det betyder att du aldrig behöver betala mer än 2125 kronor sammanlagt per månad för tjänster som ingår i maxtaxan. Samtliga tjänster inkomstprövas.

Du som är berörd av dessa ändringar har fått ett personligt utskick.

Så berörs de tre tjänsterna

  • Trygghetslarm

Avgiften höjs till 237 kronor per månad.

  • Ledsagning

Ledsagningsavgiften blir 200 kronor per tillfälle.

  • Hemvård

Avgift för besök av arbetsterapeut, sjukgymnast eller sjuksköterska höjs till 150 kronor per besök. Avgift tas ut för max tre besök, oavsett om du når upp till taket för maxtaxa eller inte.

Läs mer

Se samlad information om avgifter inom vård och omsorg 2020

Brev om förändrade avgifter till dig som har trygghetslarm och/eller ledsagning Pdf, 55.7 kB.

Brev om förändrade avgifter till dig som har hemvård Pdf, 51.4 kB.

Sidan uppdaterades: 5 maj 2020