Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

10 september 2020 kl 07:39

Stöd och omsorg

Knivsta kommun deltar i samarbete i Uppsala län för att förebygga självmord

Den 10 september är den internationella suicidpreventiva dagen, som lanserats av Världshälsoorganisationen WHO för att sätta arbetet med att förhindra självmord på agendan. Knivsta kommun samverkar med många aktörer i den här frågan.

Årligen tar i genomsnitt 52 personer i Uppsala län sitt liv enligt Socialstyrelsens uppgifter. Från 1980-talet och framåt så sjönk suicidsiffror årligen, men de senaste 20 åren har ingen förbättring skett. I gruppen barn och unga 15–24 år har även en årlig ökning setts sedan mitten på 1990-talet.

Liv och hälsa ung-enkäten från 2019 visar att cirka 20 procent av alla pojkar och cirka 35 procent av alla flickor i årskurs 2 på gymnasiet uppger att de någon gång allvarligt övervägt att ta sitt liv. Cirka 7 procent av alla pojkar och cirka 13 procent av alla flickor i årskurs 2 på gymnasiet i Uppsala län uppger att de har genomfört ett suicidförsök.

Så samverkar vi inom Uppsala län

Att jobba med att förebygga självmord förutsätter samarbete och samverkan. 2019 jobbade Knivsta kommun tillsammans med länets övriga kommuner samt Region Uppsala på uppdrag av Hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) med att ta fram stöd och vägledning kring hur ett suicidpreventivt arbete kan se ut. 2020 fortsätter detta arbete och utvecklas ytterligare. Under hösten bildas ett nytt nätverk kring suicidprevention där Region Uppsala, länets samtliga kommuner samt ett antal statliga aktörer samverkar.

Suicid och suicidförsök kostar Uppsala län, mycket lågt räknat, cirka 65 miljoner kronor årligen. För de drabbade familjerna kan tragedin inte räknas i pengar. Ett suicidpreventivt arbete behöver, i någon form, bedrivas av de flesta av samhällets aktörer.

Stör Döden-kampanjen

För att uppmärksamma den internationella suicidpreventiva dagen, och det arbete som görs i länet, har Region Uppsala och länets samtliga kommuner kommit överens om att sprida den framtagna informationskampanjen ”Stör Döden” (http://stordoden.se/). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
9 av 10 som överlevt ett självmordsförsök frågar sig efteråt: "Hur kunde jag tänka så?". Kampanjen ”Stör döden” uppmärksammar suicid och ger via sin hemsida konkreta tips på hur vi kan störa döden, vad omgivningen ska vara uppmärksam på, vad man kan säga och hur.

På 1177.se finns ytterligare information kring självmord och självmordstankar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades: 10 september 2020