Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

07 september 2021 kl 16:40

Stöd och omsorg

Tillsammans minskar vi suicid

Den 10 september är internationella suicidpreventiva dagen. Det är en dag som har lanserats av Världshälso-organisationen WHO för att belysa arbetet med att förhindra självmord. Det finns flera aktörer och organisationer som kan ge råd, stöd och vägledning om du eller någon du känner mår dåligt.

I år görs en gemensam informationskampanj för att sprida information om suicidprevention och den hjälp som finns att få.

Antalet suicid har legat på samma nivå de senaste tjugo åren. I Sverige dör ungefär 1 600 människor varje år, vilket innebär att ett suicid sker var sjätte timme eller cirka fyra människoliv om dagen. I Uppsala län dör en människa varje vecka i suicid. Utöver det görs långt fler suicidförsök i länet och i landet.

Suicid och suicidförsök är kostsamt både i lidande och i pengar. För samhället kostar det många miljoner årligen men för de drabbade familjerna är tragedin inte mätbar. Suicid går dock att förebygga och många av samhällets aktörer har en viktig roll i det arbetet.

Covid-19

Utbrottet av Covid-19 har inneburit en stor omställning för de flesta. Under kriser är det vanligt att reagera med oro, stress, sorg och nedstämdhet. Men även när det inte är en pandemi är besvär som dessa vanliga.

Så samarbetar vi i Uppsala län för att förebygga suicid

Många aktörer är viktiga i det suicidförebyggande arbetet. Tidiga insatser i kommuner, en hälso- och sjukvård med bra kunskap om psykisk ohälsa och ett civilsamhälle som erbjuder stöd för anhöriga är några exempel. Att vi samarbetar kring det förbyggande arbetet är av stor vikt då vi har olika kunskaper som kompletterar varandra. I Uppsala län samarbetar Region Uppsala och länets kommuner och statliga aktörer för att sprida ett suicidpreventivt arbete så brett som möjligt.

Kostnadsfri konferens om suicidprevention

Suicidprevention handlar om att förebygga självmord.

På internationella suicidpreventiva dagen den 10 september klockan 9.00-12.30 arrangeras en kostnadsfri digital konferens. Konferensen vänder sig till alla som vill veta mer om suicid och suicidprevention.Sista anmälningsdag är 8 september.

Läs mer om konferensen på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälp och stöd finns!

I denna broschyr har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samlat fem huskurer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för psykisk hälsa och viktiga länkar dit du kan vända dig om du mår dåligt eller har funderingar om ditt mående.

På 1177.se finns samlad information kring psykisk hälsa, suicid och suicidtankar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du anhörig? På stordoden.se får du råd om hur du kan störa döden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. genom att fråga hur kollegan, vännen eller familjemedlemmen mår.

Sidan uppdaterades: 7 september 2021