Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

30 september 2021 kl 11:19

Stöd och omsorg

Så gör du om det finns risk för översvämning

I augusti 2021 orsakade stora regnmängder översvämningar i delar av Uppland, samtidigt som Knivsta kommun skonades. Men om det skulle uppstå risk för översvämning en annan gång är det bra att vara förberedd.

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar för att skydda dig själv och din egendom. Hjälpen från samhället kommer först att gå till dem som bäst behöver den.

Ta reda på hur stor risken för översvämning är där du bor. I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) översvämningsportal visas kartor över översvämningsrisker utmed svenska vattendrag och kuster. Här kan du se om din fastighet riskerar att översvämmas.
MSB:s översvämningsportal Länk till annan webbplats.

Vid lokala skyfall finns också risk för översvämningar av dag- och avloppssystem. Det kan bland annat leda till översvämmade källare.

Om det finns risk för översvämning:

• Fundera ut bästa läget för en tillfällig barriär.
• Hyr eller köp pumpar. Träna på att använda pumparna i förväg.
• Följ SMHI:s väderprognoser.
• Ta reda på normala vattennivåer så att du ser om vattnet stiger.

Mer information och checklista finns på Knivsta kommuns sida:
Åtgärder vid risk för översvämning

Sidan uppdaterades: 30 september 2021