Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

25 januari 2022 kl 09:38

Stöd och omsorg

Kommunstyrelsen godkände nytt hyresavtal med Rikshem - avtalet innebär att Estrids och Vilhelms gård byggs om

Kommunstyrelsen beslutade på måndagen att ingå ett nytt hyresavtal med fastighetsägaren Rikshem för de särskilda boendena Estrids och Vilhelms gård. I det nya avtalet ingår att lokalerna byggs om så att sammanlagt ytterligare 14 lägenheter skapas.

Socialnämnden beslutade den 16 december 2021 om en ombyggnation av de särskilda boendena Vilhelms gård och Estrids gård. Planen är att använda delar av de allmänna utrymmena i lokalerna för att skapa totalt 14 nya lägenheter.

Bakgrunden är att kommunen vill kunna erbjuda fler knivstabor möjlighet att bo kvar i Knivsta när de flyttar till ett särskilt boende. Att köpa externa platser för kommuninvånarna innebär också en högre kostnad för kommunen.

För att kunna genomföra ombyggnationen behöver kommunen teckna ett nytt hyresavtal med fastighetsägaren Rikshem.

Kommunstyrelsen beslutade att ingå nytt hyresavtal med Rikshem

Måndagen 24 januari fastslog kommunstyrelsen planerna på ombyggnation genom att godkänna hyresavtalet. I nästa steg behöver även fastighetsägaren Rikshem godkänna ett nytt hyresavtal den 3 februari.

Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde är ännu inte justerat.

Läs kallelse och handlingar till kommunstyrelsen sammanträde 24 januari 2022. Ärendet om hyresavtalet börjar på s 354. Pdf, 34.8 MB.

Läs om den planerade ombyggnationen och ta del av fler handlingar.

Sidan uppdaterades: 25 januari 2022