Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

18 mars 2022 kl 11:00

Stöd och omsorg

Nu har Livslotsen levererats till alla hushåll i Knivsta kommun

Broschyren Livslotsen är en guide till hjälp, råd och stöd när livet svajar. Alla hushåll i Knivsta kommun har fått den hemskickad under februari. Broschyren finns även i digitalt format på Knivsta kommuns hemsida – här kan du hitta uppdaterade kontaktuppgifter och även läsa, ladda ner eller skriva ut den.

Tyvärr har tryckfelsnisse har varit framme. Vi har blivit uppmärksammade på att det blivit fel telefonnummer på två ställen i den tryckta versionen av Livslotsen.

Korrekta nummer är:

  • På sidan 5 - Praktikertjänst Knivsta Läkargrupp, telefon: 018-617 68 70
  • På sidan 28 - Stegen, arbetsrehabilitering, telefon: 018-34 70 00 samt SMS: 070-295 37 09

Livslotsen är inte heltäckande och uppgifter kan ändra sig. Om något viktigt saknas eller är felaktigt kan du kontakta folkhälsosamordnaren på Knivsta kommun via Kontaktcenter Knivsta på telefon 018-34 70 00 eller e-post knivsta@knivsta.se.

Läs och ladda ner Livslotsen på knivsta.se/livslotsen.

Broschyren Livslotsen finnas även att hämta på Knivsta kommunhus samt andra verksamheter i kommunen.

Sidan uppdaterades: 18 mars 2022