Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

28 april 2022 kl 13:07

Stöd och omsorg

IVO förelägger Knivsta kommun att vidta åtgärder inom utredningar som rör barn

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat socialnämndens utredningar av barn. IVO konstaterar att socialnämnden brister då utredningar inte bedrivits med god kvalitet och utredningstiden i många fall varit för lång. IVO förelägger kommunen att vidta åtgärder för att rätta till bristerna.

- Vi tar kritiken från IVO på största allvar. Det är tydligt att de åtgärder vi satt in under de senaste åren inte gett tillräckliga resultat, säger socialnämndens ordförande och socialchefen i ett gemensamt uttalande.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat socialnämndens utredningar som berör barn.

Mot den bakgrunden riktar IVO skarp kritik mot kommunen och har beslutat att förelägga kommunen att vidta åtgärder. Det handlar om att se till att utredningar inte pågår längre än den lagstadgade tiden fyra månader och att utredningsåtgärder ska vidtas aktivt och kontinuerligt.

IVO konstaterar också att socialnämnden har brustit i att ge barn relevant information och möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör dem vid en utredning, och att inte alltid ha bedömt risken för att barn som kan ha varit utsatta för eller bevittnat våld mot närstående kan utsättas för eller bevittna ytterligare våld.

I IVO:s beslut om föreläggande står bland annat:

”Att inte utreda barns behov av skydd eller stöd skyndsamt och att överskrida lagstadgad utredningstid påverkar barns möjlighet att få de insatser de har rätt till. Att utredningar hanteras på ett icke skyndsamt sätt och inte avslutas inom rimlig tid kan innebära att barn riskerar att utsättas för undvikbar skada, i den mån de har behov av skydd och stöd som inte uppmärksammas så snart som kunnat ske.” och ”IVO bedömer att nämnden inte vidtagit tillräckliga åtgärder och agerat tillräckligt kraftfullt för att komma till rätta med bristerna.”

Socialnämndens ordförande Kerstin Eskhult och Vård- och omsorgskontorets socialchef Catrin Josephson tar till sig av kritiken:

- Våra barn är det viktigaste vi har. Vi har misslyckats i vårt uppdrag att genomföra varje utredning i enlighet med de lagar och bestämmelser som finns till för att skydda barnen och säkerställa barnens bästa

- Vi tar kritiken från IVO på största allvar. Förutom att vi efter lång tid ännu inte löst att alla utredningar genomförs inom lagstadgad tid har vi uppmärksammats på att det också finns allvarliga brister i hur en del utredningar genomförts. Det är tydligt att de åtgärder vi satt in under de senaste åren inte gett tillräckliga resultat. Vi agerar nu kraftfullt för att snabbt komma till rätta med situationen och för att förtjäna förtroendet från varje barn och förälder som har kontakt med oss.

Senast 26 oktober 2022 ska bristerna vara åtgärdade och Knivsta kommun ska senast samma dag redovisa de genomförda åtgärderna till IVO. Om IVO bedömer att nämnden inte vidtagit tillräckliga åtgärder kan IVO begära att vite om 500 000 kronor blir utdömt i domstol.

Det här står i IVO:s föreläggande

IVO har beslutat att förelägga kommunen enligt följande:

Socialnämndens utredningar rörande om nämnden behöver ingripa till ett barns skydd eller stöd, ska bedrivas så att:

  • Utredningstiden inte överstiger fyra månader såvida inte beslut om förlängd utredningstid fattats.
  • Utredningsåtgärder vidtas aktivt och kontinuerligt (skyndsamt).

IVO konstaterar också att socialnämnden brister då utredningar som rör barn inte bedrivits med god kvalitet mot bakgrund av följande:

  • Nämnden har inte gett barn relevant information och möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör dem vid en utredning.
  • Nämnden har inte alltid bedömt risken för att barn som kan ha varit utsatta för eller bevittnat våld mot närstående kan utsättas för eller bevittna ytterligare våld.

Sidan uppdaterades: 28 april 2022