Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

21 april 2020 kl 13:12

Trafik och utemiljöer

Trafikverket skjuter upp ombyggnad av järnvägskorsning i Knivsta

Trafikverkets arbete med att bygga en gångbro över järnvägen och stänga plankorsningen strax söder om Knivsta station skjuts upp. Preliminär byggstart är nu 2022.

Plankorsningen på Knivstavägen, i södra delen av Knivsta station, innebär enligt Trafikverket en stor kapacitetsflaskhals och ett säkerhetsproblem, då fotgängare och cyklister tar sig under liggande bommar.

Trafikverket planerar att stänga den farliga plankorsningen och bygga en ny väderskyddad gångbro med tak. Arbetet skulle ha påbörjats under våren 2020 men byggstarten är nu försenad. Orsaken är att upphandlingen av entreprenör avbrutits efter en överklagan uppger Trafikverket. Preliminär byggstart är nu 2022.

Sidan uppdaterades: 21 april 2020