Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

14 september 2020 kl 15:37

Trafik och utemiljöer

Ny gata byggs i Centrala Ängby - gång- och cykelväg leds om

Nu har vi påbörjat arbetet med att bygga nya gator i Centrala Ängby. Längs järnvägen ska den nya Lidängsgatan byggas och arbetet med detta startar måndagen 14 september. Det innebär att den gång- och cykelväg som idag ligger på den här ytan kommer att stängas av under pågående arbete.

En omledning av gående och cyklister kommer istället att ske enligt kartbilden, se den gröna markeringen. Arbetet med den nya gatan beräknas pågå till mitten av sommaren 2022.

Karta över Centrala Ängby med grön markering som visar omledning av gång- och cykelvägav

Sidan uppdaterades: 14 september 2020