Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

24 mars 2021 kl 16:11

Trafik och utemiljöer

Nu städas vinterns sand och grus bort

Den här veckan påbörjas den årliga upptagningen av vintersand och grus på gångvägar, cykelvägar och vägar i Knivsta kommun. Arbetet kommer att pågå under fyra till sex veckor beroende på hur vädret blir.

Under de närmaste veckorna kommer sex olika maskiner att arbeta med att sopa, valsa och städa kommunens gator och vägar rena.

Gatuenheten ber trafikanter att vara extra uppmärksamma och inte parkera på gator och vägar just där städningsarbetet äger rum. Det kommer att märkas tydligt när arbetet påbörjats i ett område. På platser där det inte är lika tydligt kommer vår entreprenör att skylta med tillfälligt parkeringsförbud, och det ber vi bilisterna respektera.

Gång- och cykelvägar städas först

Gång- och cykelvägar städas först. När de är städade är det dags för trottoarer och gator. Allt grus och all sand sopas ned på gatan, och då vattnar man också för att det inte ska damma så mycket. Därefter sopas massorna upp och fraktas bort.

När själva grovsopningen och bortforslingen är gjord kan det dröja några dagar innan den så kallade finputsningen påbörjas. Under finputsningen tas de sista resterna av grus och sand bort, och bland annat kantstenar, stolpar och refuger ses över en extra gång och det sista gruset sugs bort.

Gatuenheten ber därför om tålamod om all sand och allt grus inte är helt borta efter den första sopningen - det kommer då att tas bort inom kort.


Sidan uppdaterades: 24 mars 2021