Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

18 maj 2021 kl 11:38

Trafik och utemiljöer

Arbete pågår i centrala Ängby: Gång- och cykeltrafiken längs med Gredelbyleden leds tillfälligt om

Arbetet med nya gator och vägar fortsätter i centrala Ängby. Onsdag 19 maj stängs den befintliga gång- och cykelvägen längs med Gredelbyleden tillfälligt av. Du som går eller cyklar hänvisas istället till den nya gång- och cykelvägen längs med nya Lidängsgatan och därefter till tunneln under järnvägen vid stationshuset för att ta dig till centrum.

Se den röda markeringen på kartbilden för hur du som går och cyklar kan ta dig till Knivsta centrum under avstängningen.

Arbetena beräknas vara avslutade under vecka 28, men datumen kan komma att justeras.

Del i arbetet med stadsdel Centrala Ängby

Avstängningen av Gredelbyledens befintliga gång- och cykelbana, samt öppnandet av en helt ny gång- och cykelbana längs med nya Lidängsgatan, är en del i arbetet med gator och vägar i centrala Ängby. På området planeras för en ny liten stadsdel.

Gredelbyleden blir nu en så kallad stadsgata, med gång- och cykelbanor på båda sidor om vägen.

Ta del av samlad information om vad som byggs i centrala Ängby

Se kartan nedan i större format Öppnas i nytt fönster.

Karta över avstängning gång och cykelbana

Sidan uppdaterades: 18 maj 2021