Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

02 juli 2021 kl 14:06

Trafik och utemiljöer

Arbete pågår i centrala Ängby: Gång- och cykelvägen över Gredelbyleden öppnar över sommaren

Under vecka 27 till 32 öppnas återigen gång- och cykelvägen längs med Gredelbyleden. Det kommer dock finnas en smal passage där det kan vara lämpligt att leda cykeln. Under vecka 33 kommer arbetet på Gredelbyleden att återupptas och då kommer gång- och cykelvägen återigen stängas av en tid.

Arbetet med nya gator och vägar fortsätter i centrala Ängby. Under några veckor har den befintliga gång- och cykelvägen längs med Gredelbyleden varit avstängd.

Öppen vecka 27 till 32

Under vecka 27 till vecka 32 öppnas gång- och cykelvägen återigen för fotgängare och cyklister. Vid ett ställe är dock passagen smal, så det kan vara bra att leda cykeln där.

Under vecka 33 kommer arbetet på Gredelbyleden att återupptas och då kommer gång- och cykelvägen återigen att stängas av en tid. Vi återkommer med mer information om datum för den avstängningen så fort vi har möjlighet. Du som går eller cyklar kommer då, liksom tidigare, hänvisas till den nya gång- och cykelvägen längs med nya Lidängsgatan, och därefter till tunneln under järnvägen vid stationshuset för att ta dig till centrum.

Se den röda markeringen på kartbilden för hur du som går och cyklar kan ta dig till Knivsta centrum under avstängningen.

Vi ber om ursäkt för stöket!

Del i arbetet med stadsdel Centrala Ängby

Avstängningen av Gredelbyledens befintliga gång- och cykelbana, samt öppnandet av en helt ny gång- och cykelbana längs med nya Lidängsgatan, är en del i arbetet med gator och vägar i centrala Ängby. På området planeras för en ny liten stadsdel.

Gredelbyleden blir nu en så kallad stadsgata, med gång- och cykelbanor på båda sidor om vägen.

Karta över avstängning gång och cykelbana

Sidan uppdaterades: 2 juli 2021