Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

15 september 2021 kl 16:27

Trafik och utemiljöer

Arbete pågår i Centrala Ängby – trafiken påverkas periodvis under hösten

Arbetet med nya gator och vägar fortsätter i centrala Ängby. Under hösten kommer vägarbeten att fortsätta påverka trafiken på olika sätt. På Gredelbyleden pågår omfattande arbeten, med ett körfält avstängt. Ängbyvägen är tillfälligt avstängd med anledning av fjärrvärmearbeten. Nästa vecka, vecka 38, stängs gång- och cykelbanan längs med Gredelbyleden för att färdigställa en del av leden. Gående och cyklister hänvisas då till alternativ väg.

Ett nytt område växer fram i Centrala Ängby, med plats för bostäder, service och parker. Just nu pågår omfattande arbeten.

Knivsta kommun bygger allmän platsmark, gator och vägar, samt förbereder för vatten och avlopp i samarbete med Roslagsvatten. Samtidigt byggs fjärrvärmenätet ut till det nya området. Gredelbyleden görs om till en stadsgata, med gång- och cykelvägar, belysning och trädplanteringar.

Trafiken påverkas på olika sätt

Vägarbetena i Centrala Ängby är omfattande och trafiken påverkas periodvis, särskilt längs med Gredelbyleden.

Kommunen försöker underlätta för gående, cyklister och motorfordon så långt som det är möjligt. Vi hoppas på förståelse och ber om ursäkt för olägenheten. Ta gärna del av våra frågor och svar om Gredelbyleden och angränsade vägar, samt hur vi planerar för avstängningar och begränsningar längs med leden.

Det här händer just nu

Under hösten kommer vägarbetena att fortsätta påverka trafiken på olika sätt.

Det här händer just nu i området:

  • Gredelbyleden

Just nu är trafiken på Gredelbyleden påverkad, i synnerhet vid Trunstavägen där arbete pågår med att bygga en cirkulationsplats. Inom någon vecka kommer asfalteringsarbeten att påbörjas väster om korsningen med Trunstavägen och inför det arbetet sker justering av vägens grusbärlager.

När asfalteringen är klar kan del av vägavstängningen västerut tas bort och trafikljusen flyttas närmare rondellen vid Trustavägen. På det sättet kan eventuella köer minskas.

Se samlad information om Gredelbyleden här

  • Ängbyvägen stängs av

Ängbyvägen kommer att vara stängd för trafik från mitten av september till början av oktober 2021. Anledningen är fjärrvärmearbeten i samband med arbetet med nya stadsdelen Centrala Ängby.

Läs mer om avstängningen här

  • Gång – och cykelväg leds om

Måndag 20 september stängs gång- och cykelbanan längs med Gredelbyleden tillfälligt för att färdigställa en del av leden.

Du som går eller cyklar hänvisas istället till den nya gång- och cykelvägen längs med nya Lidängsgatan och därefter till tunneln under järnvägen vid stationshuset för att ta dig till centrum.

Läs nyheten och se karta för omledningen här

Se vår samlade information om kommunens vägarbeten

Vill du veta vad som händer inom trafik, gator och vägar i hela kommunen just nu? Följ vår samlade information om aktuella arbeten på knivsta.se/vagarbeten

Vill du veta mer om projekt Gredelbyleden och se vad som händer just nu på och intill lleden? Se vår samlade information på knivsta.se/gredelbyleden Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades: 15 september 2021