Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

28 september 2021 kl 11:21

Trafik och utemiljöer

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på plats på Brunnbyvägen

Nu är de vägarbeten som har pågått längs med Brunnbyvägen i Alsike sedan april i det närmaste färdigställda. Mer belysning, ny asfaltsbeläggning och flera andra åtgärder för att göra vägen säkrare för framför allt gång- och cykeltrafikanter är nu på plats.  

Vybild över Brunnbyvägen

- Arbetena har varit omfattande. Nu är vi i det närmaste klara. Det återstår att få vissa enstaka skyltar och målningsarbeten på plats. Målningsarbetena kommer att ske nattetid för att inte störa trafiken, berättar Mikael Runnedal på kommunens gatukontor.

Åtgärder för säkrare gång- och cykeltrafik

Det har bland annat satts upp belysning på den östra gång- och cykelvägen hela vägen från Gredelbyleden till Sättragatan. Brunnbyvägen har fått nya övergångsställen, vissa cirkulationsplatser har tagits bort och delar av cykelbanorna har dragits om.

- Genom att flytta busshållplatser och också sätta upp staket som tydligt skiljer hållplatserna från gång- och cykelbanorna riskerar inte resenärer att råka hamna i vägen för en cyklist när de står och väntar på bussen. På samma gång har gång- och cykelvägarna på båda sidor om Brunnbyvägen gjorts om och är nu helt raka, tidigare fanns vissa kurvor.

- En ytterligare viktig åtgärd för ökad säkerhet är att vi höjt upp gång- och cykelbanorna där de korsar bilvägar – så kallade prioriterade gång- och cykelvägar. De blir som ”fartgupp” för bilister. Cyklister behöver nu inte köra upp- och nedför trottoarkanter och det är ännu tydligare att gående och cyklister har förtur.

Busshållplats på Brunbyvnägen

Vissa busshållplatser har flyttats och fått staket i bakkant, för att avgränsa dem från gång- och cykelväg.

Omfattande arbeten

- Arbetena har hållit på en tid. Både trafikanter och boende har bitvis fått stå ut med en del krångel och buller. Vi vill tacka de som berörts för visat tålamod. Åtgärderna är nu på plats och innebär en betydande förbättring för säkerheten längs med Brunnbyvägen, avslutar Mikael Runnedal.

skylt Brunnbyvägen

Vägarbetena har pågått längs med hela Brunnbyvägen, från Gredelbyleden till Björkkällevägen.

Vägarbeten längs med Brunnbyvägen

  • Underhållsasfaltering mellan Åsgatan och Björkkällevägen
  • Ny belysning på gång- och cykelvägen längs nordöstra sidan av Brunnbyvägen mellan Gredelbyleden och Sättragatan
  • Nya övergångsställen med förstärkt belysning
  • Tidigare böjda gång- och cykelvägar har gjorts raka och därmed mer trafiksäkra. På samma gång har busshållplatser flyttats och räcken har placerats i bakkant för att avgränsa vänthållplatser från gång- och cykelvägar
  • Gång- och cykelvägar har höjts upp med asfalt där de korsar bilvägar så att cyklister slipper köra upp- och nedför trottoarkanter
  • Två mindre cirkulationsplatser har tagits bort för att säkra cykeltrafik genom raka och upphöjda gång- och cykelvägsöverfarter


Sidan uppdaterades: 28 september 2021