Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

20 januari 2022 kl 13:47

Trafik och utemiljöer

Så här snöröjer kommunen

I natt föll det mycket snö i Knivsta! Så här arbetar kommunen med snö och halka på gång- och cykelvägar samt övriga gator och vägar.

Gång- och cykelbanor, trappor och de större huvudgatorna prioriteras och snöröjs först. Det innebär att bostadsgator blir färdiga sist.

Alla gator ska vara åtgärdade senast åtta timmar efter att våra entreprenörer kallats in. Vid ihållande snöfall kan det dock dröja flera dygn innan all kompletterande snöröjning, isrivning och halkbekämpning är klar.

Bergkross för halkbekämpning

För att minska halkrisken använder vi oss främst av bergkrossmaterial. Av miljöskäl används salt bara på de högtrafikerade vägarna, vid busshållplatser och vid besvärlig halka.

Det är också så att på gator med mycket trafik försvinner sand och grus väldigt fort och det blir halt igen.

Salt som halkbekämpning fungerar inte när det blir riktigt kallt, då är det vinterväglag som råder. Om du är trafikant uppmanar vi dig att ta hänsyn till väglaget, hålla rätt avstånd och hastighet.

Fastighetsägare är inte skyldiga att snöröja och halkbekämpa - men underlätta gärna

Sedan 2016 är du som fastighetsägare inte längre skyldiga att snöröja och halkbekämpa gångbanor vid egen fastighet. Du kan dock underlätta arbetet för vår entreprenör genom att undvika att parkera längs med gatan intill gångbanan när det pågår snöröjning.

Tidigare år, när fastighetsägaren själv var skyldig till att halkbekämpa gångbanor, försåg kommunen medborgarna med sand vid specifika sandupplag. Nu tillhandahåller kommunen inte längre sand. De sandupplag som idag finns på flera ställen i kommunen tillhör entreprenören och är avsedda för deras uppdrag.

Vill du lämna synpunkter på vinterväghållningen?

Vi hoppas att du ska vara nöjd med vinterväghållningen. Hjälp oss gärna genom att rapportera eventuella missar. Gå till sidan Felanmälan gatubelysning och snöröjning och rapportera till oss.

Läs mer om gaturenhållning och snöröjning i Knivsta kommun

Korta fakta om kommunens gator och vägar

  • Kommunen är väghållare för cirka 50 kilometer gator och vägar samt 30 kilometer gång- och cykelvägar i centralorten och i nya Alsike. Inom området finns det också kvartersgator som sköts av enskilda väghållare.
  • I övriga kommunen är Trafikverket väghållare för E4 samt riks- och länsvägar. Det finns också ett flertal enskilda väghållare för det mindre vägnätet.

Sidan uppdaterades: 20 januari 2022