Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

21 februari 2022 kl 11:19

Trafik och utemiljöer

Mycket besvärligt väder väntas i Knivsta kommun – kommunens snöröjare står redo

Idag måndag och hela det kommande dygnet väntas besvärligt väder, med snö och blåst. För Knivsta kommun har en orange varning utfärdats – SMHI anger att kraftigt snöfall och frisk vind ger risk för begränsad framkomlighet. Kommunens entreprenörer har beredskap för det besvärliga vädret, med fordon redo att röja snö.

Idag finns 12 fordon redo för snöröjningen. Kommunens snöröjare håller extra koll på platser där många rör sig, som trappor och busstorget, och planerar flertalet vändor under dygnet.

Tyvärr kommer det inte att vara möjligt att sanda och salta i blåsten, meddelar kommunens gatuenhet. I sådant här väder blåser sand och salt bort och ger ingen effekt på vägarna.

Gatuenheten räknar med att kunna städa bort snömassorna under tidig morgon tisdag – under förutsättning att vädret drar förbi som planerat.

Har du frågor? Vänd dig till Gatuenheten på Knivsta kommun, 018-34 70 00

Felanmäl snöröjning och gatubelysning Länk till annan webbplats.

Se aktuell information om vädret på smhi.se Länk till annan webbplats.

Så här snöröjer och halkbekämpar Knivsta kommun

Gång- och cykelbanor, trappor samt de större huvudgatorna prioriteras, vilket betyder att bostadsgator blir färdiga sist. Alla gator ska dock vara åtgärdade senast åtta timmar efter att snöröjningspersonalen kallats in. Vid ihållande snöfall kan det dock dröja flera dygn innan all kompletterande snöröjning, isrivning och halkbekämpning är klar.

För att minska halkrisken använder sig kommunen i allt större utsträckning av bergkrossmaterial. Av miljöskäl används salt endast på de högtrafikerade vägarna, vid busshållplatser samt vid besvärlig halka.

Trafikanter uppmanas att ta hänsyn till väglaget, hålla rätt avstånd och hastighet.

Se samlad information om kommunens snöröjning och halkbekämpning


Sidan uppdaterades: 21 februari 2022