Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

21 november 2022 kl 09:05

Trafik och utemiljöer

Snöfallet fortsätter under måndagen – kommunens snöröjare arbetar för fullt

Under helgen har stora mängder snö kommit och även idag måndag väntas besvärligt väder, med ytterligare snöfall. För Knivsta kommun har en gul varning utfärdats – SMHI anger att tidvis snöfall bland annat kan orsaka trafikstörningar. Kommunens entreprenörer har röjt snö sedan klockan 01 i natt och röjningsarbetet fortsätter under dagen.

Entreprenörerna arbetar för fullt, med tio fordon ute, med att röja gator och vägar från snö.

Som alltid prioriteras gång- och cykelbanor, trappor samt de större huvudgatorna, vilket betyder att bostadsgator blir färdiga sist.

Gatuenheten meddelar att det kommer att ta tid att få bort snömassorna eftersom snön är blöt och tung.

Har du frågor? Vänd dig till Gatuenheten på Knivsta kommun, 018-34 70 00

Felanmäl snöröjning och gatubelysning

Se aktuell information om vädret på smhi.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så här snöröjer och halkbekämpar Knivsta kommun

Gång- och cykelbanor, trappor samt de större huvudgatorna prioriteras, vilket betyder att bostadsgator blir färdiga sist.

Alla gator ska vara åtgärdade senast åtta timmar efter att snöröjningspersonalen kallats in. Vid ihållande snöfall kan det dock dröja flera dygn innan all kompletterande snöröjning, isrivning och halkbekämpning är klar.

För att minska halkrisken använder sig kommunen i allt större utsträckning av bergkrossmaterial. Av miljöskäl används salt endast på de högtrafikerade vägarna, vid busshållplatser samt vid besvärlig halka.

Trafikanter uppmanas att ta hänsyn till väglaget, hålla rätt avstånd och hastighet.

Se samlad information om kommunens snöröjning och halkbekämpning Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades: 21 november 2022