Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

22 november 2022 kl 10:25

Trafik och utemiljöer

Snöröjningen fortsätter – nu ska snön forslas bort

Snart har kommunens snöröjare plogat de flesta gator och vägar fria från snö. Därefter börjar det omfattande arbetet med att städa bort snömassorna. Arbetet sker med kraftfulla snöslungor. Gatuenheten vill be föräldrar vara uppmärksamma och inte låta barnen leka i snövallarna medan städning pågår, och inte heller klättra och leka i den stora snötippen i västra Ängby.

Snön fraktas till kommunens snötipp vid Ängby Park. Städningen sker med breda snöslungor, som skär in snövallarna för att sedan samla upp snön på lastbil eller släpfordon.

Gatuenheten vill be invånare och trafikanter att vara extra uppmärksamma där städningsarbetet pågår.

- Vi ber alla föräldrar att inte låta sina barn bygga kojor och leka i snövallarna, och inte heller klättra och leka i de stora snötipparna i västra Ängby och Ar. Det är stora och kraftfulla maskiner vi har att göra med och det behöver vi ha respekt för.

Sidan uppdaterades: 22 november 2022