Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

20 april 2020 kl 13:53

Uppleva och göra

Knivsta kommun får nytt boknings-, kassa- och bidragssystem

I maj får Knivsta kommun får ett nytt boknings-, kassa- och bidragssystem. Systemet är molntjänsten E-serve, som gör det enkelt och tydligt för dig som användare att bland annat boka lokal till din förening och söka föreningsbidrag. Mer information kommer här på knivsta.se så snart systemet är lanserat.

Det nya systemet innebär att de föreningar och andra användare som tidigare bokat lokaler som idrottshallar, föreningslokaler och skollokaler via kommunen nu kan göra det samlat, via ett och samma digitala bokningsystem.

Du bokar enkelt din lokal på webben och betalar direkt, via betalkort eller swish.

Du kan också söka föreningsbidrag via det nya systemet.

Catrine Wermelin, fritidschef och projektledare för arbetet med systemet, vad innebär det att kommunen får ett nytt system för bokningar, kassa och föreningsbidrag?

- Systemet är effektivt och lättillgängligt. Det gör det lättare för den som vill boka kommunens lokaler att kunna söka och se vilka tillgängliga lokaler som finns. Systemet gör det också enklare att söka föreningsbidrag och ger en lättöverskådlig bild över de olika bidragen. För oss som arbetar med det här innebär det nya systemet att all manuell hantering blir mer digital.

Finns det något som är annorlunda med det här systemet som är bra att känna till?

- Tidigare har alla bokningar skett via bokningen på kommunen. I det nya systemet kommer du att kunna boka själv på webben. De föreningar och övriga som har stående säsongsbokningar kommer få information om hur det går till att boka i det nya systemet.

När lanseras systemet?

- Målet är att vi ska kunna lansera systemet den 4 maj.

Sidan uppdaterades: 20 april 2020