Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

27 maj 2020 kl 08:53

Uppleva och göra

Fotbollsplanerna vid Pizzavallen och Engvallen rustas upp - konstgräsplan i Kölängen skjuts fram

Fotbollsplanerna vid Engvallen och Pizzavallen ska förstärkas och rustas upp när Broplan tas ur bruk i sommar. Den planerade konstgräsplanen i Kölängen kommer istället skjutas fram i tiden. Beslutet har tagits av Kommunstyrelsen.

Knivsta Idrottsklubb (KIK) har sedan många år använt Pizzavallen, Engvallen och Broplan för att bedriva sin verksamhet med fotbollsträningar och matcher. I och med de bostadsexploateringar som ska ske i Centrala Ängby kommer Broplan att stängas för fotbollsspel från och med juni i år. Därmed behöver KIK en yta som kan jämställas med denna. Ursprungligen har en ersättningsyta för Broplan planerats i form av en konstgräsplan i området Kölängen.

Konstgräsplan skjuts fram i tiden

Efter dialog med Knivsta Idrottsklubb bedömer kommunen att Pizzavallen och Engvallen invid järnvägen i Knivsta centrum kan behållas ytterligare några år. Kommunstyrelsen har därför beslutat att skjuta fram konstgräsplanen i Kölängen i tiden och istället förbättra och förstärka de befintliga fotbollsplanerna så att verksamhet kan bedrivas där på ett bra sätt.

Garanti ska ge långsiktighet

Kommunstyrelsen avsätter 1,7 miljoner kronor till att rusta upp fotbollsplanerna vid Pizzavallen och Engvallen. Arbetet kommer genomföras under sommaren 2020. För att ge KIK möjlighet att bedriva en mer långsiktig verksamhet garanterar kommunen samtidigt att inte ta planerna i anspråk för något annat ändamål än fotbolls- och fritidsaktiviteter fram till utgången av höstsäsongen 2026. Detta under förutsättning att inget för kommunen stort och oförutsett behov skulle uppstå.


Sidan uppdaterades: 11 oktober 2020