Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

24 augusti 2020 kl 11:00

Uppleva och göra

Ny trädvandring med mobilen

Visste du att man gör glasspinnar av ask-trä? Och vet du hur en ask ser ut? Gå en promenad i Knivsta och lär dig om våra vanligaste svenska träd!

På vår trädvandring hittar du 20 stycken vanliga svenska trädarter som växer i och kring tätorterna Knivsta och Alsike. Du hittar trädvandringen på mobilanpassade kartor på kommunens webbplats.
- Vi ville hitta ett sätt att få folk att komma ut, och samtidigt bidra till ökad kunskap om naturen och omgivningen, berättar Ann-Catrin Thor, parkingenjör på Park- och naturenheten i Knivsta kommun som står bakom trädvandringen.

- Det finns många träd i Knivsta tätort och vi ville belysa hur viktigt det är med träden. Linden vid tågspåret är exempelvis med på kartan. Jag gissar att den är ungefär 100 år.

I trädvandringen får du fakta om varje sorts träd på kartan. Som att man gör glasspinnar av ask eller att sälgens bark innehåller ämnet salicin, som används mot huvudvärk och feber.

Tillgänglighet har varit viktigt vid utvecklingen av trädvandringen. Alla träd går att se och röra från gång- och cykelvägar.
- Lärarna på grundskolan i Knivsta kan också ha användning för trädvandringen i undervisningen, säger Ann-Catrin.

Lansering av trädvandringen och firande av Upplandsleden

Den 30 augusti firar vi att Upplandsleden fyller 40 år med en vandring på Upplandsleden i Ängbyskogen. Då lanseras också trädvandringen.
- Vi går en naturvandring under kunnig leding på Upplandsleden genom Ängbyskogen, säger Ann-Catrin. Ingen föranmälan behövs, men blir vi många deltagare delar vi upp oss så att vi kan hålla avstånd. Allt du behöver ta med är en mobil som kan komma åt knivsta.se och egen matsäck!

Firandet och vandringen den 30 augusti
Se trädvandring i Knivsta kommun (kartorna) på knivsta.se/trädvandring


Ann-Catrin Thor vid en lind.

Ann-Catrin Thor parkingenjör på Park- och naturenheten i Knivsta kommun vid en lind.

Sidan uppdaterades: 26 augusti 2020