Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

27 oktober 2020 kl 11:08

Uppleva och göra

Knivsta kommun öppnar en fritidsbank

Knivsta kommun öppnar en fritidsbank i Centrum för idrott och kultur i början av 2021. En fritidsbank är ett ställe där invånarna kostnadsfritt kan låna sport- och fritidsutrusning. Under sommaren kommer fritidsbanken att flytta ut till Särstabadet.

Fritidsbanken är ett etablerat koncept som finns på flera orter i landet. I korthet är det ett ställe där invånare utan kostnad kan låna sport- och fritidsutrustning för att kunna utöva fritidsaktiviteter. Lånetiden är 14 dagar. Förvaltningen har utrett möjligheten att öppna en fritidsbank i Knivsta. På sitt senaste möte beviljade kommunstyrelsen medel så att kommunen ska kunna öppna och driva en fritidsbank från och med 2021.

Ger fler kommuninvånare möjlighet att utöva fritidsaktiviteter

- Det finns ett önskemål från kommuninvånarna om det här. Det känns jätteroligt att vi kan ta det här steget och bidra till ökad folkhälsa i kommunen utan att det belastar den enskildes plånbok. Det känns även helt rätt ur hållbarhetssynpunkt med återanvändning, säger Catrine Wermelin, fritidschef i Knivsta kommun.

Fritidsbanken kommer ligga i en lokal i Centrum för idrott och kultur och kommer drivas av Kultur och fritid i samarbete med föreningslivet.

- Inledningsvis kommer fokus ligga på vintersporter som skridskor, skidor, hjälmar och viss lekutrustning som pulkor. Lånetiden är två veckor, vilket är jättebra om man kanske ska åka iväg på sportlovet. Men om någon vill låna skridskor i bara ett par timmar under allmänhetens åkning i ishallen ska vi kunna lösa det också. Till sommaren kommer vi bygga en bod vid Särstabadet och ha fokus på den säsongens utrustning som exempelvis kanoter, SUP-brädor, flytvästar och inlines, säger Catrine Wermelin.

Återanvändning av utrustning

Målet är att kunna öppna i januari eller senast februari 2021. Inom kort kommer Kultur och fritid att gå ut med en uppmaning till knivstaborna om att skänka urvuxna skridskor och annan sport- och fritidsutrustning som man inte längre använder.

- Konceptet med fritidsbanken går ju ut på att återanvända utrustning. Så vi kommer be knivstaborna att titta igenom sina förråd för att se om de kan skänka något till en god sak. Sedan kan vi behöva komplettera och köpa en del för att se till att vi har olika storlekar. Men vi återkommer med mer information, säger Catrine Wermelin.

Kostnaden för fritidsbanken beräknas till 345 000 kronor för 2021, och därefter 293 00 kronor per år.

Sidan uppdaterades: 27 oktober 2020