Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

16 november 2020 kl 15:42

Uppleva och göra

Knivsta får nytt bad vid Margaretaviken – kopplade hundar tillåtna

Margaretaviken i Valloxen ska rustas till en kommunal badplats där det är tillåtet av bada med hunden. Stranden ska göras i ordning och vara färdig till badsäsongen nästa år.

Det har länge funnits önskemål om en badplats i Knivsta där det är tillåtet att ha med sig hunden när man badar, bland annat förs önskemålet om ett hundbad fram i ett Knivstaförslag. Kommunens utmaning har varit att hitta ett lämpligt ställe som ligger tillräckligt avskilt. När detaljplanen för Margaretahemmet antogs öppnades för en lösning. Den tidigare privatägda strandremsan i Margaretaviken gjordes i detaljplanen om till allmän platsmark och därmed fick kommunen rådighet och ansvar för stranden.

Nu har samhällsutvecklingsnämnden beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att rusta upp stranden och göra den tillgänglig för både människor och hundar. Badplatsen kommer inte att stängslas in och därför behöver hundarna som vistas där vara kopplade.

Kommunen ska nu städa upp stranden, ta bort gamla bryggrester och fylla på med ny sand. Det ska sättas upp en soptunna och skyltar där det är uppmärkt att kopplade hundar är tillåtna. På sikt är tanken att man ska lägga i en brygga.
Liksom vid kommunens andra badplatser kommer man inför badsäsongen anlita dykare för att se till att det inte ligger skräp i vattnen. Margaretaviken kommer även ingå i de badplatser där kommunen under sommaren tar vattenprover, enligt riktlinjerna för EU-badvatten från Havs- och vattenmyndigheten.

hund sitter på stranden vid Margaretaviken
stranden vid Margaretaviken
strand vid Margaretaviken

Sidan uppdaterades: 16 november 2020