Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

27 maj 2021 kl 17:30

Uppleva och göra

Miljonsatsning på samarbete kring filmundervisning för länets kulturskolor

De åtta kulturskolorna har fått 1 120 000 kr av Kulturrådet för att tillsammans med Region Uppsala starta ett gemensamt treårigt filmprojekt. Syftet är att utveckla en gemensam regional filmpedagogisk verksamhet. Projektet kommer även undersöka möjligheten att samarbeta med professionella filmarbetare i länet.

– Projektbidraget kan inte komma mer lägligt. Efter pandemin behöver vi komma samman och att med övriga kommuner i regionen kunna utveckla filmverksamhet känns helt rätt, säger Lena Malmborg, kulturskolechef i Knivsta kommun.

Ger chans att utveckla filmverksamheten

Kulturskolorna befinner sig idag på olika nivåer och har olika förutsättningar att bedriva filmverksamhet. Genom en regionövergripande satsning ges möjlighet att kartlägga varje kulturskolas behov och förutsättningar. Utifrån kartläggningen kan kulturskolorna tillsammans utveckla filmverksamheten inom en rad olika områden. Projektet kommer att utgå från barn och ungas drivkraft och intresse. Målsättningen är att hitta samverkansformer och strukturer inom bland annat personella resurser, pedagogik och teknisk utrustning. Projektets målgrupp är barn och unga från årskurs 1 till gymnasiet med särskilt fokus på barn och unga i glesbygden, de från socioekonomiskt utsatta områden och de med funktionsvariationer.

– Det här känns mycket angeläget då vi behöver nå en ökad mångfald bland barn och unga. Min erfarenhet säger att film kan vara rätt uttryck för att få dessa barn att öppna upp, verka och växa genom filmskapande. Att vi utöver detta även ska undersöka hur professionella filmskapare kan bli en del av projektet känns spännande. Min förhoppning är att mötet mellan den unga filmskaparen och den professionella ska vara starten på ett nytt och hållbart sätt att arbeta, säger Lena Malmborg.

Satsningen kommer beröra cirka 120–160 barn i Uppsala län.


Sidan uppdaterades: 27 maj 2021