Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

23 juni 2021 kl 11:49

Uppleva och göra

Nu invigs de nya boulebanorna vid CIK

På onsdagen var det invigning av de nya boulebanorna vid Knivsta Centrum för idrott och kultur. De tio banorna har tagits fram i samarbete med föreningslivet. Boulebanorna vid Apoteksvägen kan fortfarande användas ett tag till, men planer finns att bygga ett LSS-boende på tomten.

De nya boulebanorna ligger precis vid östra entrén till Knivsta Centrum för idrott och kultur, CIK, och har redan kunnat användas under ett par månader av allmänheten. På onsdagen var det festlig, delvis digital invigning där de två pensionärsföreningarna PRO och SPF, som är aktiva inom boule i Knivsta, var inbjudna.

Tio nya banor vid CIK

De nya banorna har tagits fram i samarbete mellan Kultur- och fritidskontoret och de två föreningarna. Banorna ägs av kommunen och är öppna för alla som vill spela, och de kommer skötas av föreningarna. Placeringen av anläggningen intill CIK innebär att det blir nära till toaletter, restaurang och parkeringar. Läget intill CIK och alla aktiviteter där ses även som en fördel då föreningarna gärna vill växa och locka fler unga spelare. Intill banorna har kommunen satt upp bänkar och bord, samt en bod där föreningarna kan förvara sin utrustning. Det pågår även en dialog om hur anläggningen ska kunna utvecklas och förbättras framöver, med exempelvis buskar och träd.

Förslag på LSS-boende vid gamla banorna

Det kommer fortfarande vara möjligt att använda och spela på de åtta boulebanorna vid Apoteksvägen ett tag till. Men tomten, som består av en grusplan intill en skogsdunge och en återvinningsstation, kommer så småningom få ett nytt användningsområde. Förslaget är att tomten ska användas till en gruppbostad enligt LSS.

Bakgrunden är att socialnämnden behöver ytterligare ett LSS-boende i kommunen från och med 2024. Socialnämnden har mot bakgrund av att bouleklubben fått nya banor intill CIK föreslagit kommunstyrelsen att det ska inledas ett detaljplanearbete för tomten. I en utredning av flera alternativ bedöms den här tomten vara den mest lämpade platsen för en gruppbostad. Bland annat påverkas naturvärdena minimalt då boendet ryms på den grusade platsen.

Ärendet ska upp till beslut i kommunstyrelsen efter sommaren.

De tio nya boulebanorna ligger vid Knivsta Centrum för idrott och kultur.

De tio nya boulebanorna ligger vid Knivsta Centrum för idrott och kultur.


Sidan uppdaterades: 23 juni 2021