Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

14 december 2021 kl 16:26

Uppleva och göra

Knivsta kommun anlägger en discgolfbana

Knivsta kommun anlägger en discgolfbana i området nära reningsverket. Anläggningsarbetet startar nu i december och i april 2022 är det tänkt att banan, som kommer rymma nio hål, öppnar för allmänheten.

Discgolfbanan anläggs i ett område på västra sidan av järnvägen, nära reningsverket. Marken ägs av kommunen och banan kommer innefatta nio hål och ha både öppna ytor och mer svåra hål i skog.

Anläggningsarbetet startar nu i december 2021 med att bereda banan genom att ta bort ett fyrtiotal träd i området samt röja bort en rad döda träd. Planen är att banan kommer kunna invigas under april 2022. Kultur- och fritidskontoret och Park- och natur kommer tillsammans att ansvara för driften av banan.

- En discgolfbana är en efterlängtad anläggning i Knivsta och det känns väldigt roligt att det äntligen blir verklighet! säger Catrine Wermelin, fritidschef i Knivsta kommun.

Korg på discgolfbana.
Karta över område för discgolf

Här är en karta över den kommande discgolfbanan.

Kort fakta om discgolf

  • Sporten spelas med en skiva, eller disc.
  • En bana består vanligtvis av 9 eller 18 hål. Man har klarat ett hål när man har kastat discen i en discgolfkorg, även kallat kedjehål.
  • Målet är att spela en bana från början till slut med så få kast som möjligt.

Sidan uppdaterades: 14 december 2021