Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

09 mars 2022 kl 10:49

Uppleva och göra

Ungdomsverksamheten breddar närvaron ännu mer från 1 april

Under hösten 2020 tog Knivsta kommun ett nytt grepp om ungdomsverksamheten, och lanserade då en verksamhet med målet att vara ännu bättre anpassad efter ungdomarnas olika intressen och förutsättningar. I fjol fördjupades arbetet med uppsökande verksamhet genom att ytterligare satsa på att möta ungdomar ute i Knivsta och Alsike. Som ett led i detta arbete flyttar nu ungdomsverksamheten ut från fritidsgårdens lokaler.

Satsningen på det uppsökande arbetet startade under hösten 2021 med målsättningen att skapa relationer med ungdomar och samtidigt öka vuxennärvaron och därmed skapa trygghet i Knivsta kommun. Ungdomsverksamheten har också ett nära samarbete med skolorna, socialtjänsten och råd och stöd.

Som ett fortsatt led i detta arbete flyttar verksamheten ut från sina nuvarande lokaler 1 april för att bli ännu bättre anpassad efter ungdomarnas olika intressen och förutsättningar. Ungdomsverksamheten kommer nu bredda sin närvaro och finnas på en rad olika platser runt om i kommunen för att möta unga, med särskild fokus på följande platser:

  • Knivsta Centrum för idrott och kultur (Scenkonstlokalen, B-hallen, Glasäpplet eller Stormhatten, beroende på aktivitet)
  • Alsike sporthall
  • Kulturskolan
  • Kommunens badplatser
  • Samtliga kommunala sportanläggningar
  • Adolfsbergs sporthall (med start från hösten 2022)

Musikstudion kommer att flytta in i Kulturskolans lokaler och stå klar 1 april. Flytten av studion kommer att främja och stärka samarbeten mellan Kulturskolan och ungdomsverksamheten.

- Som ett led i att utveckla ungdomsverksamhetens arbete mot unga som befinner sig på en rad olika platser i kommunen flyttar vi arbetsgruppen från lokalerna i Sjögrenska gymnasiet till CIK. Detta blir en bättre utgångspunkt i mötet med ungdomar på ungdomars villkor – var de än befinner sig i kommunen, säger Lena Larsson, förvaltningschef Kultur och Fritid.

Bra kanaler för att få de senaste nyheterna och hålla koll på vad som är på gång för ungdomar i kommunen:

  • Appen Ung i Knivsta 2.0
  • Knivsta.se/uppleva-och-gora
  • Instagram: ungiknivsta
  • Facebook: Ung i Knivsta

Sidan uppdaterades: 27 december 2022