Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

01 juli 2022 kl 11:24

Uppleva och göra

Stolpar ska tas bort i Margaretaviken - var uppmärksam om du badar

Kommunen har fått kännedom om att det finns ett par trästolpar en bit ut i vattnet mellan Margaretaviken och hopptornet. Ett dykföretag kommer ta bort dessa, och fram till dess vill vi be dig som badar i viken att vara uppmärksam.

Ett dykföretag kommer gå ner med kamera under vattnet och avgöra hur många trästolpar som behöver tas bort. Dykarna kommer sen ta bort både trästolpar och ett järnrör, som sitter precis intill den högra kanten av stranden. I nuläget tyder allt på att det rör sig om föremål som haft funktioner på platsen en bra bit tillbaka i tiden.

Vi kommer uppdatera i våra kanaler när arbetet är genomfört - fram till dess vill vi be dig vara uppmärksam om du badar i Margaretaviken. En skylt med information är uppsatt på badplatsen och järnröret har märkts ut med en varningspinne - se bilden nedanför.

Varningspinne som märker ut ett järnrör vid strandkanten i Margaretaviken.

Sidan uppdaterades: 1 juli 2022