Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Information gällande vård, omsorg, stöd och service

Under pandemin har direktiven för vård- och omsorgsverksamheterna förändrats fortlöpande. Särskilda direktiv avseende skyddsutrustning, provtagning med mera ligger kvar i våra verksamheter. Vi följer fortsatt lägesutvecklingen och ansvariga myndigheters direktiv.

Stanna hemma från våra verksamheter vid symtom

Vi ber dig som besöker oss och deltar i våra verksamheter att stanna hemma om du har förkylningssymtom, även milda. Välkommen tillbaka när du är frisk!

Alla kommunens medarbetare är uppmanade att vara uppmärksamma på minsta symtom på sjukdom. Vid symtom ska man stanna hemma och inte jobba vid risk för smitta.

Så här använder vi skyddsutrustning

När det gäller skyddsutrustning följer Knivsta kommun ansvariga myndigheters krav och rekommendationer.

Det är mycket viktigt att skyddsutrustning används på ett korrekt sätt eftersom felaktig användning kan sprida smittan vidare. Därför får den personal som använder skyddsutrustning utbildning i hur den används på ett korrekt och säkert sätt.

Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 4 mars 2022