Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Dina personuppgifter kommer inte användas för något annat än den här handläggningen. Om du önskar ta bort intresseanmälan från vårt kontaktregister ber vi dig fylla i och skicka in formuläret nedan. Dina personuppgifter tas då bort från registret.

Socialnämnden i Knivsta kommun behandlar dina personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning (DSF) och lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Nämnden är också personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Ändamål och rättslig grund

Knivsta kommun undersöker intresset för att ställa upp som frivillig (volontär) i mottagandet av flyktingar fån Ukraina samt vilka bostäder det finns intresse av att erbjuda, antingen genom att som en humanitär insats ta emot flyktingar i sitt hem, eller genom att hyra ut en bostad eller en fastighet.

Det är helt frivilligt att tas upp i kontaktregistret där socialnämnden agerar som kontaktförmedlare mellan privatpersoner, frivilligorganisationer, socialnämnden och i vissa fall Migrationsverket. Behandlingen av dina personuppgifter sker med grund i ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återta ditt samtycke vilket innebär att din intresseanmälan tas bort från kontaktregistret. Däremot sparas din anmälan såsom inkommen handling.

Din intresseanmälan behandlas med grunden allmänt intresse enligt artikel 6.1 e i EU:s dataskyddsförordning såsom inkommen allmän handling.

I både intresseanmälan och kontaktregister registreras ditt namn, dina kontaktuppgifter och eventuella uppgifter om bostad. Lämnar du övriga upplysningar kommer även dessa att registreras. Om de insatser eller den bostad du erbjuder inte bedöms vara lämplig för flyktingmottagande kommer du att raderas ur kontaktregistret.

Hur behandlas uppgifterna?

Det gemensamma kontaktregistret möjliggör för socialnämnden att ha en samlad bild över de frivilliginsatser som erbjuds samt de bostäder som upplåts frivilligt av privatpersoner i Knivsta för flyktingmottagande. Därmed kan insatser snabbt styras dit de gör bäst nytta.

Dina uppgifter tas emot av socialnämnden och kan komma att delas med olika delar i kommunens förvaltning och Migrationsverket.

Dessa aktörer kan komma att få direkttillgång till dina kontaktuppgifter och därmed komma att kontakta dig med frågor om frivilliginsatser eller bostäder, i samband med mottagande av flyktingar från Ukraina.

Om kontakten leder vidare kommer dina personuppgifter att hanteras av respektive organisation som ansvarar för att hålla dig informerad om hur personuppgifterna används i nästa steg.

Så länge sparas uppgifterna

Du har rätt att när som helst återta ditt samtycke att ingå i kontaktregistret. Genom att fylla i formuläret Utträde ur kontaktregistet kan du begära att bli raderad ur kontaktregistret. Då upphör också möjligheten för andra organisationer att ta del av dina kontaktuppgifter.

Huvudregeln för alla myndigheter i Sverige är att allmänna handlingar ska bevaras och en inkommande anmälan till kontaktregistret är en sådan. Av socialnämndens dokumenthanteringsplan framgår hur länge din anmälan förvaras.

Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Din intresseanmälan ska enligt den grundlagsstadgade offentlighetsprincipen bevaras. Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen. I vissa fall får nämnden, trots din invändning, ändå behandla dina personuppgifter, men nämnden ska då motivera varför personuppgiftsbehandlingen fortsätter.

Du har rätt att få utdrag från nämndens register, få felaktiga uppgifter i dessa rättade och invända mot personuppgiftsbehandlingen. Du kan vända dig till handläggaren för ditt ärende eller kommunens dataskyddsombud via e-post (dataskyddsombud@knivsta.se) eller kommunens kontaktcenter (018-34 70 00). Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har kan kontakta tillsynsmyndigheten för dataskydd Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du kan läsa mer om dina rättigheter och möjligheter att ställa frågor, lämna synpunkter och klagomål i kommunens dataskyddsåtagande Länk till annan webbplats..

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas till dess att syftet med behandlingen är uppfyllt. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt de lagregler som gäller för kommunen angående så kallade dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.

Vill du inte längre finnas i kommunens kontaktregister kring flyktingmottagandet?

Du har rätt att när som helst återta ditt samtycke, vilket innebär att din intresseanmälan tas bort från kontaktregistret. Däremot sparas din anmälan som inkommen handling här på Knivsta kommun. Återta ditt samtycke genom att fylla i formuläret nedan och tryck "Skicka".

Formulär för att radera personuppgifterAnge ditt namn och din e-postadress.
Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 21 oktober 2022