Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Frågor och svar

Här kan du ta del av kommunens aktuella frågor och svar med anledning av situationen i Ukraina.

Kommunens ledning följer noga händelseutvecklingen. Vi samverkar med ansvariga myndigheter och andra kommuner, via Länsstyrelsen som har en samordnande roll.

Samtidigt pågår kommunens verksamheter som vanligt. Vi ser över att våra verksamheter både på kort och lång sikt har beredskap att hantera olika scenarier. Det gäller till exempel skola, vård och omsorg samt kultur och fritid.

Vi samordnar just nu inte hjälp från knivstabor som vill erbjuda tillfällig plats i sina hem för flyktingar, utan vänder oss enbart till fastighetsägare.

Vi har en samordningsfunktion för den som hör av sig till kommunen och vill hjälpa till. Samordnaren dokumenterar och sorterar de erbjudanden som kommer in, och kopplar in den verksamhet inom kommunen som bäst kan ta emot erbjudandet. Finns det inte just nu behov av hjälpen dokumenterar vi erbjudandet, så att vi kan ta kontakt på nytt om det skulle bli aktuellt.
Så här gör du om du vill hjälpa till

I kommunen finns flera frivilligorganisationer för dig som vill engagera dig, bland annat Rädda barnen och Röda korset.

Det finns också många nationella och globala hjälporganisationer som just nu arbetar intensivt med att hjälpa till.

För den som hör av sig till kommunen med önskan om att hjälpa till har vi en samordningsfunktion. Samordnaren dokumenterar och sorterar de erbjudanden som kommer in, och kopplar in den verksamhet inom kommunen som bäst kan ta emot erbjudandet. Finns det inte just nu behov av hjälpen dokumenterar vi erbjudandet, så att vi kan ta kontakt på nytt om det skulle bli aktuellt.

Om du som kommuninvånare under kvälls- eller helgtid kommer i kontakt med ukrainska medborgare som akut efterfrågar stöd råder vi dig att ringa polisen på 112 eller till socialjouren i Uppsala län på telefonnummer 018-15 00 00. (Polisen har också kontaktvägar till socialjouren.)

När du hjälper en flykting på egen hand är en frivillig humanitär och ideell handling som varmt välkomnas, men inte ersätts, av kommunen.

Det är angeläget att personen du hjälper kontaktar Migrationsverket för att åberopa massflyktsdirektivet, vilket innebär att personer från Ukraina nu ska erbjudas tidsbegränsat uppehållstillstånd och arbetstillstånd inom EU. När personen registrerar sig hos Migrationsverket ska hen få sitt uppehållstillstånd och UT–kort (uppehållstillståndskort). Personen kan då få ersättning (pengar för uppehälle, som mat, boende med mera) från Migrationsverket. På UT-kortet framgår det att personen har beviljats uppehållstillstånd för tillfälligt skydd, personens dossiernummer, samt att personen omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) och har rätt att arbeta.

Observera att Knivsta kommun inte kan utlova att Migrationsverket ersätter boendekostnad för de flyktingar som ordnar boende på egen hand istället för via Migrationsverket.

Är man i akut behov av bistånd under de första dygnen, innan Migrationsverket hanterat registreringen, kan man vända sig till Knivsta kommun för att få en tillfällig LMA-ersättning utbetald från Vuxenenheten. Enheten nås via växeln på telefon 018-34 70 00.

Se samlad information om hur du som kommer från Ukraina ska gå till väga på Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 När det gäller ett barn som behöver förskoleplats så ska en blankett fyllas i och lämnas in till Knivsta kommun. Den finns på sidan knivsta.se/sökförskola Länk till annan webbplats. under knappen ”Ansök om plats på förskola via blankett”.

När det gäller ett barn som behöver en plats i en grundskola ska en blankett fyllas i och lämnas in till Knivsta kommun. Den finns på sidan knivsta.se/nyisvenskskola Länk till annan webbplats. under knappen ”Nyanländ – ansök om plats på skola via blankett”.

  • Blanketterna finns också på ukrainska.

Vi har samlat aktuell information från Knivsta kommun och viktiga länkar till ansvariga myndigheter på sidan Information for people coming from Ukraine to Knivsta/ Інформація для людей, які приїжджають з України до Кнівста

EU:s medlemsstater har beslutat att aktivera massflyktsdirektivet för första gången någonsin. Direktivet innebär att personer från Ukraina ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsstater.

Läs samlad information om vad som gäller på Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det finns stöd och råd att få både för vuxna och ditt barn. Som ett exempel erbjuder BRIS, Barnens rätt i samhället, kostnadsfria samtal över telefon, via chatt eller e-post. Du kan också själv få stöd kring hur du pratar med ditt barn om det som händer, och prata om din egen oro.

knivsta.se/ukraina Länk till annan webbplats. finns samlade länkar om var du kan få hjälp och stöd.

I Knivsta kommun finns ett skyddsrum, på Forsbyvägen 13. Det finns också många skyddsrum i närliggande kommuner, som Uppsala och Märsta. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som är närmast.

Kommunerna har inte ansvaret för beståndet av skyddsrum i Sverige. Det är MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som ansvarar för antalet skyddsrum. Det är också MSB som ansvarar för att informera om var skyddsrummen finns.

Se en karta över Sveriges alla skyddsrum på msb.se Länk till annan webbplats.

Bra information från ansvariga myndigheter hittar du på Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (svenska myndigheters samlade information om kriser och aktuella samhällshändelser) och på msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Du kan också ladda ned broschyren Om krisen eller kriget kommer på msb.se Länk till annan webbplats..

Nu är det extra viktigt att vara källkritisk. Ta i första hand del av den information som finns på ansvariga myndigheters webbplatser. Du hittar de viktigaste webbplatserna för bekräftad information på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 15 december 2022